Právě tato organizace v našem regionu poskytuje domácí sociální a zdravotní péči, takže praktických informací a doporučení včetně toho, kde hledat pomoc a asistenci, a na co mají pečující ze zákona nárok, si účastníci setkání mohli vyslechnout celou řadu.

Ještě důležitějším však na besedě bylo sdílení zkušeností a často i strastí, které pečující zažívají. I oni totiž potřebují podporu, jak zvládat stres a vyčerpání. A jak také dokázat rozdělit svůj čas a pozornost mezi své běžné povinnosti, osobní život a péči o svého nemocného či stárnoucího člena rodiny.

„Na besedě jsme se společně bavili i o tom, že i na těchto obtížných životních situacích je důležité hledat to dobré, co udělá náš život, a hlavně mysl, bohatší,“ přiblížila směr debaty Jana Čechová, koordinátorka akce. Výsledkem byla živá diskuse, do které se zapojili všichni účastníci setkání.

Jana Čechová