„Náš program je jak pro malé děti ze školek, tak ze základních i středních škol," připomněla Karolína Filipi 
z pořadatelské firmy s tím, že do nafukovací kopule, na jejíž strop se promítá za pomoci speciálního zrcadla hvězdná obloha i děj animovaného příběhu, se vejde zhruba pětadvacet dětí z mateřské školy. Ty do benešovského DDM, 
v jehož velkém sále se kopule vztyčila, přišly z nedaleké Táborské ulice. MŠ Berušky, jak se mateřinka nazývá, vyslala do planetária celkem tři skupiny dětí.