Tu ještě na konci roku 2015 tvořilo 14 zastupitelů VPM (7 mandátů), ODS (3), STAN (2)a TOP 09 (2). Opozici tvořili zastupitelé ČSSD (6), ANO (5) a KSČM (2). Po převratu se pomyslné misky vah převážily v její prospěch poměrem 15:12, někdy i 16:11.

„S panem starostou Hlavničkou jsme si některé lidské a soukromé věci vyjasnili a stále k němu chovám úctu. A myslím, že jsme se z kanceláře rozcházeli v dobrém. Bývalé vedení Benešova jsou slušní lidé, proto nepočítejte s tím, že bude stříkat krev, že bude protokolární předávání kanceláří, že budou trestní oznámení, že tady nastane válka. Budu rád, když přebírání bude přátelské a kultivované,“ řekl 5. ledna 2016 nový starosta Petr Hostek.

Změna se projevila na vývoji města i radnice. A i když krev nestříkala, politiky bylo v Benešově až přespříliš.

Původní vedení města, starosta Jaroslav Hlavnička s místostarosty Romanem Tichovským a Zdeňkem Zahradníčkem pracovali na přípravě či realizaci řady akcí. Nové vedení města Petr Hostek, Jiří Švadlena a Nataša Bruková, pak více či méně připravené a rozpracované akce posunulo zase o kousek dál. Proti svým předchůdcům ale tohle vedení města mnohem lépe zvládalo sebepropagaci a prezentaci práce, která ani ze sta procent nemusela být jen jeho.

Asi nejdůležitější akcí uplynulých čtyř let byla rekonstrukce přivaděče pitné vody Javorník – Benešov. Dílo za 300 milionů korun na konci roku 2015 stanulo těsně před dokončením. Nové vedení města mělo po 1. lednu 2016 hodně práce s přebíráním moci, například i s personálním, ekonomickým a právním auditem. Ten nakonec neprokázal zásadní pochybení předešlého vedení radnice. Přesto došlo ke změnám na některých vedoucích pozicích a původní ředitele nahradili lidé loajální novému vedení.

Mnoho let se v Benešově hovořilo i o dalších dvou velkých investicích – revitalizaci Tyršovy ulice a obchvatech města. Spustit samotné práce v Tyršově ulici už původní vedení města nestihlo. Práce odstartovalo až vedení následující. V současné době se i přes zpoždění chýlí dílo ke konci.

To obchvaty – severovýchodní a jihovýchodní, jsou dosud v hodně vzdálené budoucnosti. Jihovýchodní obchvat, kvůli změnám územního plánu města, postaví, pokud vůbec, v jiné, než původně plánované trase kolem plaveckého a zimního stadionu. Ten severovýchodní, je k realizaci blíž. Dalších kroky k jeho stavbě projednají ve čtvrtek 4. října, den před komunálními volbami, benešovští zastupitelé.

Další záměr předešlého vedení radnice, sportovně relaxační areál "Sladovka," zůstala dosud nedokončen. „Měli jsme hotovou studii, na jejíž základě jsme zahájili jednání s vlastníky pozemků o jejich odkupu,“ uvedl někdejší starosta Jaroslav Hlavnička.

Jenže nové vedení města s „velkou Sladovkou“ nepočítalo a prosadilo zmenšení rozlohy areálu na zhruba polovinu. V jedné její části pak vzniklo dětské dopravní hřiště, v další nyní vzniká atletický ovál. A protože současné vedení města převzalo od toho předešlého už rozpracované akce, jsou atletický stadion a rekonstrukce interiéru zimního stadionu, prakticky jedinými velkými akce, pod nimiž je od samého začátku podepsáno pouze současné vedení radnice.

Podařilo se

Dokončení rekonstrukce přivaděče pitné vody Javorník - Benešov.

Rekonstrukce interiéru zimního stadionu včetně jeho restaurace a hotelu.

Demolice staré a výstavba nové MŠ Úsměv na sídlišti Spořilov II.

Rekonstrukce části kanalizační sítě městaZahájení revitalizace Tyršovy ulice.

Zahájení výstavby atletického oválu Sladovka.

Zbourání staré, nefunkční a chátrající tržnice ve Vnoučkově ulici (Na Blátě).

Výstavba dvou dvoupodlažních parkovišť v sídlišti Bezručova.

Přípravné práce pro výstavbu dopravního terminálu.

Výstavba dětského dopravního hřiště.

Nepodařilo se

Příprava jihovýchodního obchvatu vázne.

Stále nebyla zahájena stavba severovýchodního obchvatu BenešovaAbsence realizace revitalizace místa po zbourané staré, nefunkční a chátrající tržnici ve Vnoučkově ulici (Na Blátě)Generální rekonstrukce Hotelu Pošta je v nedohlednu.

Větší využití prostoru Táborských kasáren.

Nedostatek parkovacích míst v centru Benešova.

Výstavba dopravního terminálu a parkovacího domu u nádraží.

Neodkoupení bývalé školy v Husově ulici pro potřeby ZUŠ, DDM a ZŠ Jiráskova.

Zmenšení plochy pro volnočasový areál Na Sladovce.

Nepřestěhování strážníků do „rybárny“ v Čechově ulici.

Časová osa2014 - Revitalizace biokoridoru Šiberna
2015 - Rekonstrukce přivaděče pitné vody Javorník - Benešov
2016 - Oprava silnice E55 přivedla provoz do ulic Benešova
2017 - Zavedení systému smart parking
2018 - Revitalizace Tyršovy ulice