Letošní výcvik byl oproti minulým ojedinělý tím, že probíhal na řece, kde záchranu ztěžuje poměrně silný vodní proud, který komplikuje práci záchranářů. Hasiči si zde postupně vyzkoušeli velkou škálu záchranných pomůcek a různé druhy záchrany tonoucích osob. Získali tím tak cenné zkušenosti o tom, co jim vyhovuje nejlépe a je nejvíce praktické jak z pohledu jednoduchosti, tak z pohledu rychlosti nasazení. Byl vyzkoušen také nový záchranný prostředek pro práci na vodní hladině a to nafukovací paddleboard iRescue. Při výcviku bylo přítomno mnoho kolemjdoucích a bruslařů, kteří se o výcvik velice zajímali. Hasiči jim tak předávali rady, jak si při těchto situacích počínat. 

nprap. Ivan Fiala