„Návrh rozpočtu je zveřejněn od 1. února na úřední desce v papírové i elektronické podobě,“ připomněla Ivana Zemanová, vedoucí Odboru ekonomiky a finančního řízení Městského úřadu Benešov.

Samozřejmě i občané města měli možnost se vyjadřovat k jednotlivým kapitolám rozpočtu či výši částek s nimiž účet bude v letošním roce počítat. Současně měli možnost nahlédnout do kompletní listinné podoby. Své připomínky ale mohou vznést i přímo při projednávání rozpočtu při zastupitelstvu, které startuje v sále KD Karlov v uvedený den v 18 hodin.

„Je to těžké, ale chceme se vrátit k tradici vyrovnaných rozpočtů,“ uvedl benešovský místostarosta Roman Tichovský. Současně připomněl, že čtvrtmiliardový úvěrem, který nové vedení zdědilo od svých předchůdců, využije město na úhradu nákladů dvou velkých dopravních staveb. „Dopravního terminálu a vedlejšího parkovacího domu v Nádražní ulici,“ dodal místostarosta.

Na obě akce má město rozjednané a přislíbené dotace v celkové výši 200 milionů korun. Takto investované peníze by se městu měly vrátit až později. Poté, co se tak stane, převede je město zpět na úvěrové konto.