Při pondělním jednání rada města v 15 hodin zrušila pověření k plnění některých úkolů při řízení městských strážníků Luboši Barancovi. Ten nadále zůstává zaměstnancem úřadu na pozici městského strážníka.

„Důvodem k tomuto kroku byla stávající personální situace v městské policii,“ vysvětlil včera místostarosta Tomáš Podhola s tím, že konflikty mezi Barancem a jeho kolegy přerostly v odchod dvanácti z osmnácti řadových strážníků. „Další čtyři se k tomu chystali,“ potvrdil Podhola. Konkrétnější však být nechtěl. „Byly to ale spory zásadní,“ řekl pouze.

S takovou interpretací svého odvolání ale Baranec zásadně nesouhlasí.

„Považuji to za diskriminaci a došlo tím i k porušení zákona ze strany města. Nyní jsem v pracovní neschopnosti,“ řekl Baranec a připomněl, že důvody „vyhazovu“ vidí v tom, že strážníci, které za neplnění úkolů potrestal, mají se současným vedením úzké osobní vazby.

„Zrušení pověření panu Barancovi není nic osobního. Způsob, jakým benešovské strážníky vedl, je pro mě ale nepřijatelný,“ dodal místostarosta Tomáš Podhola.

Nové vedení města si od personální změny, která na úřadě nejspíš nebude jediná, slibuje jiný způsob fungování strážníků směřující od represí ke zvýšení bezpečnosti a pomoci občanům Benešova.

Velením benešovských strážníků byla dočasně pověřena Petra Župková.

Město na post velitele vypíše výběrové řízení. Jeho termíny nejsou dosud stanovené.