Jenže dva můstky postavené za půl milionu korun, budou jen jakýmsi završením celé revitalizace Benešovského potoka. Ten se totiž už několikrát vylil ze svých břehů a napáchal škody na obecním i soukromém majetku.

„Abychom tomu zabránili, uskutečňují se tam nyní přírodě blízká opatření. Koryto se upravuje jak směrově, tak výškově," vysvětlil místostarosta Benešova Romana Tichovský.

Okolí koryta Benešovského potoka, v oblasti Sladovky, kvůli zamezení páchání dalších škod rozlévající se vodou, zemní stroje poněkud rozšířily a prohloubily. A také na dně tohohle „nového údolíčka," ležícího hned v sousedství koupadel, vznikl jakýsi had meandrů. Jimi bude voda za normálního stavu zurčet přes kamenné prahy. Při vzedmutí hladiny, po stále častějších přívalových deštích, se pak rozlije doširoka. Dříve v úzkém korytu vystoupala do výšky a zaplavovala nádrž koupadel bahnem.

„Celé dílo musíme dokončit do září," připomněl termín finále revitalizace Benešovského potoka Roman Tichovský.

Kromě dokončování hloubení mají práci kolem revitalizace také zahradníci. Ti sázejí na projektantem stanovená místa stromy a keře.
Proti zalití nádrže kalnou vodou má sloužit, kromě vzniku „údolíčka" se zvětšenou akumulační kapacitou, také další opatření. V místě hranice areálu koupadel vznikne protipovodňový val.