Možná to tak po jejich rozhodnutí o neodpuštění úroků z dluhu za nájemné na posledním veřejném jednání v očích některých občanů města vypadá.

Ostatní by jim za stejné rozhodnutí možná s chutí postavili slavobránu.

Při jednání přednesl místostarosta Tomáš Podhola návrh na odpuštění celého poplatku z prodlení z dlužného nájemného v souvislosti s užíváním městského bytu paní M. A to přes to, že už v lednu zastupitelé stejné nájemnici odpustili polovinu dlužné částky, téměř 35 tisíc korun.

Proti návrhu se postavil například ekonom Luboš Machulda. „Návrh bych nedoporučil přijmout, protože tu máme určitá pravidla a ta by se měla dodržovat. Navrhuji, aby byl sestavený nový splátkový kalendář s nižšími částkami na delší dobu,“ řekl.

Podle zastupitele Jaroslava Pěkného, by se pravidla měla sice dodržovat, přesto by se žádosti dlužníků měly posuzovat individuálně.

To už nevydržel starosta Jaroslav Hlavnička. Svým hlubokým hlasem upozornil, že by bylo složité vybírat ty, kdo si odpuštění celé částky zaslouží a schválení by bylo precedent pro další neplatiče.

„Odpuštění poloviny dluhu z prodlení je dostatečné a samotné placení navíc stimulační pro ostatní,“ řekl první muž Benešova. Podholův návrh pak označil pro Benešov jako cestu do pekel.

Podhola sice připustil, že jeho návrh je nesystémový, přesto na jeho předložení k hlasování trvá.

Deset zastupitelů se pak postavilo za Podholu, jedenáct proti, dva se ten den zdrželi hlasování. Paní M. tak musí po splacení dluhu nájemného ve výši 30 tisíc korn doplatit i úrok z prodlení - téměř 35 tisíc korun.