„V rámci druhu péče je zmíněna jak primární péče, kam lze zařadit všeobecné lékařství, zubní lékařství či gynekologii, tak i specializovaná či sekundární péče, kam spadá například anesteziologie a intenzivní medicína, cévní chirurgie, psychiatrie, kardiologie nebo diabetologie,“ připomněla Eva Stulíková z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Benešov.

Písemnost je volně dostupná na webu města a vedle stručné charakteristiky zdravotnických zařízení a jejich adres obsahuje i seznam lékáren, lékařské pohotovostní služby či zdravotnické dopravní služby.