Zatímco loni evidoval benešovský úřad práce k 31. lednu 3587 nezaměstnaných, letos to bylo 3991. Z toho nemělo zaměstnání 1871 žen.

„K 31. prosinci 2013 bylo na Benešovsku dokonce 3658 nezaměstnaných. To je téměř o sto lidí víc, než loni v lednu," uvedla Kateřina Novotná, ředitelka kontaktního pracoviště Úřadu práce Benešov, která vidí nárůst evidovaných uchazečů o zaměstnání v přerušení sezónních prací, zejména v zemědělství, stavebnictví a odvětvích závislých na klimatických podmínkách, a také v ukončení pracovních smluv na dobu určitou.

„Jakmile se ale opět zahájí sezónní práce, očekáváme pokles počtu nezaměstnaných," poznamenala ředitelka benešovského úřadu práce.

V současné době tvoří na Benešovsku největší procento nezaměstnaných lidé s výučním listem. Celých pětačtyřicet procent. Hned v závěsu jsou za nimi maturanti. Těch je třicet procent. Devatenáct procent pak tvoří lidé se základním vzděláním, a zbylých šest procent připadá na absolventy vysokých škol.

A jak si stojí Benešovsko v podílu nezaměstnaných osob za leden 2014 v porovnání s ostatními okresy Středočeského kraje? Celkem uspokojivě. S 6,2 procenty se drží na čtvrtém místě. Před ním je pouze Praha-východ (3,6%), Praha-západ (4,4%) a Mladá Boleslav (4,9%).
Hůř je na tom naopak Beroun (7,2%), Rakovník (8,5%), Mělník (8,6%), Nymburk (8,7%), Kladno (9,0%), Kutná Hora (9,7%), s deseti procenty pak Kolín a nejhůř je na tom Příbram. Tam je nezaměstnaných 10,1 procenta.

Ve Středočeském kraji se v lednu zvýšila nezaměstnanost na 7,3 procenta.
- V kraji bylo na konci ledna 64 993 uchazečů o zaměstnání, z toho úřady práce registrovaly 64 041 lidí schopných okamžitě nastoupit do zaměstnání.
Je to nejvíce nezaměstnaných v historii. Podíl nezaměstnaných ve Středočeském kraji byl v celostátním srovnání třetí nejnižší po Praze a Plzeňském kraji. V Česku byla v lednu míra nezaměstnanosti 8,6 procenta.
- Celkem bylo ve Středočeském kraji na úřadech práce evidováno na konci ledna 64 993 uchazečů o zaměstnání, což je o 3312 více než na konci předchozího měsíce.
- Ve srovnání s loňským lednem pracovní úřady zaznamenaly nárůst počtu uchazečů o práci o 6746.
- V lednu se přišlo na úřady práce v kraji nově zaregistrovat 8743 lidí, což je o 3032 více než v prosinci 2013. Vyřazeno z evidence bylo 5431 uchazečů, což je o 2489 více než v předchozím měsíci. Podíl žen na celkové nezaměstnanosti v kraji se snížil o 1,1 procentního bodu na 48,8 procenta.
- Na konci ledna 2014 evidovaly úřady práce Středočeského kraje 4068 volných pracovních míst, jejich počet se oproti prosinci zvýšil o 28 míst. Na jedno volné pracovní místo ve Středočeském kraji tak připadá 16 uchazečů o zaměstnání.