Přece kvůli zámku Konopišti.

A dál? Co mohou vidět cizinci nebo lidé z jiných částí republiky v samotném Benešově? Kostely svatých, Anny a Mikuláše, piaristickou kolej, i když tu jen zvenčí, torzo minoritského kláštera a možná i pěkně upravené centrální Masarykovo náměstí.

A právě tento strohý výčet chtějí napříště rozšířit šéfové benešovské radnice. Poklad, který by oživil turistický ruch ve městě, jehož centrum zlikvidovala socialistická panelová perestrojka, jim leží doslova pod nohama.

Do Benešova by se turisté mohli začít hrnout na atrakci, kterou už desítky let provozují v nedalekém husitském Táboře nebo hornických městech Jihlavě, Příbrami či Jílovém u Prahy – podzemí. Na Benešovsku se pod zem mohou zájemci podívat například ve Vlašimi. Sklepení pod tamním zámkem jim pracovníci Muzea Podblanicka otevřou na požádání.

V Benešově se nikdy nekutalo stříbro či zlato a město nebylo ani pevností jako ve středověku Tábor, ale labyrint podzemních chodeb je i tam překvapivě rozsáhlý.

„Dokonce tak rozsáhlý, že ani není celý zmapovaný," uvedl místostarosta Benešova Tomáš Podhola. Právě on je jedním z průkopníků zpřístupnění podzemí veřejnosti.

Část sklepení, která si měšťané vykopali přímo ve skále pod svými domy, je sice také už přístupná, světoborná atrakce to rozhodně není.
Oba pod domy na Masarykově náměstí umístěné sklepy sloužily, nebo slouží jako stylová vinárna.

Benešovské podzemí, alespoň to v centrální části města kolem na Masarykově náměstí, je poměrně rozsáhlé.

Podrobně však dosud zmapované není, i když hrubé plány kde se sklepení pod nejstaršími domy v Benešově nacházejí, existují.
Na náměstí stojí také několik domů, které patří městu. Samozřejmě je to i samotná radnice. Ale také objekty navazující na současné Turistické a informační centrum (TIC).

„Sklepení jsou sekaná do skály," připomíná místostarosta Benešova Tomáš Podhola s tím, že například sklep pod radnicí, v němž působila vinárna Radniční sklípek, měl pokračování směrem k nejstarší části města, Karlovu. „Bohužel novější zástavba v našem století tento sklep zlikvidovala a dělníci chodbu zabetonovali," uvedl při prohlídce, kterou zorganizoval pro novináře v rámci pravidelné tiskové konference radnice.

Velké sklepy má také dům, v němž je restaurace U Kovářů. Do nich se z náměstí spouštěly v zimě ledy, které, uložené na slámě nahrazovaly současné chladící boxy nebo lednice. Objekt je však soukromý, proto zpřístupnění sklepů veřejnosti nejspíš nebude možné.

Ještě zajímavější podzemí vytvořili předkové v už zmiňovaném objektu, v jehož přízemí je Turistické a informační centrum.

„V těchto místech byly chlebné krámy a také malé jatky. Maso se ukládalo také do podzemí, proto bylo dokonce dvoupatrové. I sem se v zimě umisťovaly ledy," sdělil.

Právě ve zmiňovaném domě je poměrně rozsáhlé podzemí vzniklé už ve středověku. Tehdejší stavitelé sklepů, horníci dokonce na stěnách zanechávali své značky.

Sklepení je nyní vyčištěné. Zmizely z něj odpadky, které tam za mnoho desítek let „uklidili" lidé z oněch domů. Dělníci odtud vynosili několik kočárků, kbelíků i televizí. Samozřejmě i plastové a skleněné lahve.

Sklepy jsou pod domem s TIC také částečně zaplavené vodou.

„To ale pouze v době, kdy jsou deště. Jinak jsou sklepy bez stojící vody," vysvětlil Podhola.

Zatím nepotvrzená je pověst, že z Benešova vede podzemní cesta až na Konopiště. Benešovský deník už jednou o její existenci psal. Tehdy informace potvrdil Václav Potůček, který chodbu jako senzibil odhalil. Dokonce tehdy tvrdil, že je nyní chodba zborcená a částečně zatopená.

„O tom, že existuje, nevíme. Ale spíš jsem pesimista," přiznává Tomáš Podhola. „Starý Benešov je na kamenném ostrohu nad okolím. Směrem k obchodnímu domu Hvězda ale skála klesá a končí. Za ní se říká dodnes Na Blátě. A tam je vrstva bahna, kterou potvrdili stavebníci při přístavbě Hvězdy. Piloty, které tam zaráželi, šly do hloubky osmi metrů a prý to ještě stále nebyl konec. Nedovedu si proto představit, že by se dalo z Benešova projít do Konopiště touto vrstvou bláta," řekl místostarosta.

Přesto je domluvený s kastelánkou Konopiště na zimním průzkumu zámeckých sklepů. Právě odtud by chodba nejspíš mohla směrem k Benešovu vést.
Přesto se podzemí Benešova, možná už brzy, dočká zpřístupnění. Každopádně by se to týkalo nejspíš pouze sklepení pod objekty ve vlastnictví města.
A co jejich propojování s dalšími, zajímavými místy starého Benešova?

„Bylo by to krásné, ale návratnost by byla nulová," je přesvědčená starosta Benešova Jaroslav Hlavnička. „Zatím potřebujeme směrovat peníze do věcí nad zemí, ne pod ní," tvrdí.

Zajímavé sklepení pod domem č.p. 230, 231 a 232, což je rohový dům na Masarykově náměstí poblíž radnice a objekty na něj navazující, mají pro využití pro turistiku jednu zásadní vadu.

„Lidé v těch domech stále topí uhlím a sklepy využívají pro jeho uskladnění," poznamenal starosta Benešova, ale nevyloučil, že domy město zrekonstruuje a místo vytápění na fosilní paliva tam nájemníci začnou topit plynem.

Jak využít podzemí ví Petra Orsáková z benešovské radnice.

„Chodby bychom chtěli propojit do okruhu a v jednotlivých částech by například vznikla vodní hudba s využitím umělé jeskyně. Hudbu bude vytvářet přímo sama kapající voda – padající kapky budou vytvářet zvláštní hudbu podobnou zvonkohře," uvedla Orsáková s tím, že v podzemí by byla také duhová stěna, což by byl monumentální světelný objekt, který bude hypnoticky pulsovat duhovými barvami. Spolu s pulzací bude znít uklidňující meditativní zvuk synchronizovaný s barvou světla.

„Do prohlídky by se měli zapojovat i sami návštěvníci, kdy dotykem vznikne dvanáct interaktivních světelně-zvukových objektů, které se rozsvítí a rozezní, když se jich návštěvníci dotknou. Kombinací dotyků budou objekty svítit různými barvami a zvuky a tato instalace se bude zrcadlit v instalaci „nekonečného" prostoru v zrcadlové místnosti," dodala Petra Orsáková.

Rozpočet na instalace je zatím hodně předběžný. Zahrnuje i zabezpečení chodeb a neměly by přesáhnout dva miliony korun.
Zda se tahle investice vejde do rozpočtu na příští rok, rozhodnou už v prosinci zastupitelé města.