Současně rada uložila ředitelce Muzea umění a designu Benešov Gabriele Francové zajistit provedení potřebných úkonů vedoucích k realizaci rozhodnutí rady, z něhož vyplývá i řádné zaevidování darů v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR v souladu s darovacími smlouvami.