„Tohle opatření platí až do výsledků auditu," informovala místostarostka Benešova Nataša Bruková a starosta města k tomu už dříve připomněl, že auditor by měl začít zjišťovat současnou situaci muzea už během února.

Situaci v muzeu dokresluje i další střípek – zmizení obrazů benešovského malíře Vladimíra Cidlinského. Bezprostředně po té, co byla pozůstalost, po čtyřech letech od jejich darování umělcovou manželkou při úklidu v muzeu nalezena, nařídila místostarostka pracovnicím muzea její soupis a zapsání do muzejních sbírek. To ostatně nařizuje i zákon a metodický pokyn Ministerstva kultury. Místo toho se kolekce obrazů v noci na pátek27. ledna z místa objevení ztratila. Nataša Bruková odpovědná na radnici za kulturu v souvislosti s tím také potvrdila, že ředitel muzea Tomáš Fassati nedostal od zřizovatele žádný pokyn ve smyslu přesunu obrazů z pozůstalosti Vladimíra Cidlinského.

„Po příchodu do muzea zjistily pracovnice muzea, že všechny obrazy byly přemístěny bez toho, aby někdo sdělil, kdo to provedl a jak byla díla uložena. Na opakované otázky mi bylo zástupkyní ředitele muzea Annou Fassatiovou sděleno, že obrazy odnesla v nočních hodinách ona. Udělala tak na základě vlastního rozhodnutí, bez vědomí zřizovatele, potažmo majitele sbírky, kterým je město Benešov," uvedla k tomu benešovská místostarostka Nataša Bruková.

Proč se tak stalo, zástupkyně ředitele muzea neřekla. „Do novin se vyjadřovat nebudu," uvedla k tomu na dotaz Benešovského deníku.

Místostarostka Benešova považuje takové nakládání s obrazy benešovského rodáka Vladimíra Cidlinského, který je v povědomí občanů města zapsán, jako skutečná osobnost, přinejmenším nestandardní.

Z pondělní porady vedení města rovněž vyplynulo, že zřizovatel, tedy město Benešov, připraví pravidla práce muzea, koncepci jeho rozvoje včetně jeho nové organizační struktury a badatelských a sbírkotvorných plánů. Ty by měly být stejné, jako u organizací podobného typu v jiných městech.

Kauza Muzeum umění začala v polovině ledna po té, co nová provozní ředitelka Jaroslava Balleková Švárová zjistila skutečný stav expozic a depozitářů a upozornila na něj. Současně vedení města informovala o zjištěných nestandardních způsobech práce muzea včetně nákupů a uskladnění umění a takzvaných didaktických předmětů.