Na přípravě vybudování moderního dopravního terminálu, který „přiblíží“ vlaky k autobusům, začalo už před několika lety současné vedení města v čele se starostou Jaroslavem Hlavničkou. Po převratu na radnici, na začátku roku 2016, se přípravy realizace terminálu nezastavily. Také vedení Benešova s Petrem Hostkem, na nich dál pracovalo.

V jaké fázi je příprava záměru nyní? To je otázka, kterou bude současné, nové vedení města, řešit jako jednu z prvních. Samozřejmě k tomu dojde až po dalších, mnohem důležitějších záležitostech. Jednou z hlavních bude totiž kontrola stavu městské kasy.

„Zatím víme jen, že byly schválené dotace, ale nevíme, jestli projekt, který je nyní na stole, je tentýž, s nímž jsme pracovali před tím, než jsme opustili radnici,“ uvedl místostarosta Benešova Roman Tichovský, který má na radnici stejné úkoly, jako před rokem 2016, tedy především investiční akce.

Kam se záměr postavit terminál bude ubírat dál, proto není úplně jasné. Jisté ale je, že o tom bude muset radnice rozhodnout do konce roku. Důvodem této jistoty je rozpočet. Ten musí sídlo ať už v jakékoliv formě, sestavit a zastupitelé schválit, ještě letos.

Už v pondělí potvrdila vedoucí Odboru rozvoje města a správy majetku Městského úřadu Benešov Helena Kaňková, která se nejen terminálem zabývá už tři roky, že se stavba posunula do další fáze, vyhlášení výběrového řízení.

„Předpokládaná hodnota zakázky činí 138,8 milionu korun bez DPH a je klasifikována jako podlimitní. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě dopravního teminálu. Zakázka je dvoukolová, v prvním kole probíhá prokazování splnění kvalifikace a v druhém kole bude hodnocena výše nabídkové ceny,“ uvedla Helena Kaňková s tím, že zájemci o zakázku města mohou podávat své žádosti v prvním kole do poloviny prosince.

Na stavbu dopravního terminálu má město Benešov zajištěnou stomilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Samo by mělo přidat dalších 60 milionů. Zda to bude v této výši, však nové vedení zatím, jak uvedeno výš, neví.

S výstavbou dopravního terminálu úzce souvisí i další akce v Nádražní ulici - stavba parkovacího domu pro až 170 osobních aut. Na něj se letos Benešovu podařilo získat ze stejného zdroje, stejnou částku jako na terminál, tedy 100 milionů korun.

Parkovací dům by na regulované parkovné ve výši 30 až 40 korun měl nabízet standardní služby parkovišť známých jako P+R. Chybět by neměla ani takzvaná cyklověž, tedy zařízení na odložení bicyklů.

Ještě v srpnu přitom nebylo jasné, zda Benešov na parkovací dům získá alespoň příslib dotace. Z toho důvodu radnice přestala uvažovat o souběžném startu obou zmiňovaných investičních akcí. Teď se tahle idea znovu dostává na pořad dne.

Ať se bude stavět po částech, nebo najednou, v každém případě to bude další zatěžkávací zkouška nervové soustavy motoristů. Ti budou muset jezdit jinými trasami. Nádražní ulici totiž přeruší hloubení tunelu spojujícího autobusové s vlakovým nádražím. A dá se proto také předpokládat, že objízdné trasy vozidla, zejména v dobách dopravních špiček, doslova ucpou.