Hovořil o tom v souvislosti se snahou lídrů radnice prosadit v někdejším vojenském prostoru vznik zábavního rodinného centra. Stále totiž pro uvedené území platí „původní“ územní a regulační plán. Ten pro Táborská kasárna vydali politici v roce 2010. Už proto příliš neodpovídá dnešnímu pohledu na tuto lokalitu.

„Aby se tam mohlo stavět něco takového, je potřeba to dát do souladu s regulačním a územním plánem,“ upozornil opoziční zastupitel Jaroslav Hlavnička.

Podle Martina Škvora, odborníka na územněplánovací problematiku z MěÚ Benešov, se oba dokumenty, tedy jak územní, tak regulační plán, projednávají podle stavebního zákona. „Oba vydává, tedy schvaluje, zastupitelstvo,“ vysvětlil s tím, že pokud jsou tyto dokumenty vydané, stávají se závaznými pro rozhodování na daném území města.

A právě to by mohlo být limitující pro vznik zábavního centra, v němž by se mělo ročně bavit až 300 tisíc lidí. Podle Martina Škvora však tomu tak není.

„Realizace takovéto stavby v areálu Táborských kasáren je možná již dnes, bez nutnosti změny regulačního plánu,“ dodal úředník.