Projekt přestavby byl financován díky dotaci od Středočeského kraje ve výši 14 miliónů korun včetně DPH. Část prostředků do díla vložila nemocnice z vlastních zdrojů. Návrh projektu zpracoval STA atelier Strakonice. Samotnou stavbu provedla společnost BDS Benešov, a to ve velmi krátkém čase, kdy stavební práce trvaly pouze 100 dní, přičemž celý projekt přestavby trval pouhých 5 měsíců. V rámci rekonstrukce došlo ke kompletní výměně vzduchotechniky a celý prostor je klimatizovaný. Právě to v letních měsících ocení nejen pacienti, ale i ošetřující personál. Veškeré stavební práce, vybavení i projekt byly realizovány na základě výběrových řízení v souladu s platnou legislativou.

„Je pro nás potěšením, že můžeme v letošním roce, kdy nemocnice slaví 120 let od svého založení otevřít další zrekonstruované oddělení, které díky modernímu vybavení odpovídajícímu standardům dnešní doby, bude zajišťovat multioborovou péči pro pacienty z našeho spádového regionu. Velmi si ceníme přístupu zřizovatele Středočeského kraje, který na tuto akci uvolnil finanční prostředky a jsem rád, že se podařilo celou akci dokončit ve velmi krátké době," uvedl předseda představenstva a ředitel nemocnice Roman Mrva.