Komunikace je zajištěna využitím online tlumočnické služby ve znakovém jazyce, kterou společnost APPN poskytuje nonstop již od roku 2008.

„Cílem projektu je pomocí tabletu zprostředkovat online komunikaci mezi neslyšícím pacientem a zdravotníky a odstranit tak komunikační bariéru," vysvětlila Marie Brilová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov s tím, že tlumočení je založeno na přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery a zároveň přenosu mluvené řeči.

Pomocí tabletu se zdravotníci spojí s tlumočníkem, který je následně k dispozici pro komunikaci s neslyšícím na obrazovce zařízení. Tablet, který nemocnici předala zástupkyně APPN, je umístěn v otorhinolaryngologické ambulanci. Ta je nyní označena samolepkou s názvem projektu a informací o možnosti online tlumočení. Pro nezbytnou komunikaci s neslyšícím jej v případě potřeby mohou využít všechna oddělení benešovské nemocnice. 

JANA MUSILOVÁ