„Nemocnice ale posiluje bezpečnosti v areálu prakticky kontinuálně,“ upozornil technický ředitel nemocnice Jan Kolbaba s tím, že jsou také průběžně obnovována a rozšiřována technická zařízení posilující bezpečnost. To každoročně představuje investice v řádech stovek tisíc korun z rozpočtu nemocnice a v případě, zisku dotací, pak i další navýšení.

Například ale kamery kolem nemocnice dosud chybí. O jejich instalaci usiloval už v roce 2017 tehdejší ředitel Oldřich Vytiska. O jeho záměru svědčí také sloupy, které po obvodu zdravotnického ústavu od té doby stojí.

S kamerovým systémem na ostrahu perimetru areálu, jak ujistil technický ředitel, se i nadále počítá. Kdy budou kamery na současná nebo i další nová místa osazeny, ale zatím není jasné. Záležet bude na tom, zda a kdy nemocnice získá dotace. „Ihned po jejím obdržení bude akce realizována,“ přislíbil Jan Kolbaba.

Právě využití techniky snižuje nároky na fyzickou ostrahu, tedy třeba klasickou obchůzkovou činnost. Na druhou stranu je ale nutné zajistit dozor a vyhodnocování obrázků přenášených z jednotlivých kamerových bodů. A pokud se nebude jednat jen o stacionární kamery, ale přístroje, které umožní „rozhlížet“ se kolem stanoviště nebo přibližovat děj, pak také odborně vyškolenou obsluhu. Nemocnice tak má v podstatě dvě možnosti, jak tuto záležitost vyřešit - vlastními zdroji, nebo si na to někoho najmout.

„V tuto chvíli není možné přesně odpovědět, které z možností dáme přednost. Zatím neznáme dodavatele a ani systém, který bud finálně dodán do nemocnice. Nicméně počítáme s průnikem obsluhy mezi nemocnicí a externím partnerem,“ naznačil technický ředitel nemocnice.

Podle něj ústav rozhodně nemá v plánu snižovat nastavený trend kontinuálního zvyšování bezpečí pacientů i personálu. Do něj spadá kromě plánovaných kamer také například nákup nouzových tlačítek pro personál nebo rekonstrukce veřejného osvětlení v areálu. „Plánujeme ale také školení pro naše zaměstnance od kvalitních lektorů lektorů mimo jiné z řad Policie České republiky,“ dodal technický ředitel Nemocnice Rudolfa a Stefanie.

Kromě zvyšování bezpečnosti fyzické, podnikla nemocnice po ataku hackerů ze závěru roku 2019 také kroky k posílení bezpečnosti kybernetické. Zmiňovaný útok totiž ochromil počítačové systémy nemocnice a tím vytvořil nebezpečnou situaci.

„Každý takový útok je pro nás varováním,“ prohlásil přímo v benešovské nemocnice na konci letošního února, kdy doznívaly následky kybernetického útoku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že po kyberútoku na benešovskou nemocnici následoval pro zástupce nemocnic seminář. „Je hodně důležité, abychom se z události poučili. V případě, že by k tomu došlo u větších nemocnic, mělo by to daleko větší následky,“ upozornil ministr.