Způsoby přenosu viru HIV, ochrana před ním a fakta o AIDS. Na tato a podobná témata byla zaměřena včerejší akce v benešovské zemědělské škole nazvaná Hrou proti AIDS. Konala se tu již pátým rokem v rámci dnešního desátého ročníku semináře Fórum výchovy ke zdraví pro učitele. Ti zde řeší problematiku výchovy ke zdraví, tedy sexuální výchovu, prevenci HIV, zdravou výživu, pohybové aktivity či drogovou prevenci.
„Interaktivní preventivní akce pro studenty středních škol není jen o přednáškách nebo vyplňování dotazníků. Studenti se rozdělí do skupinek a postupně obejdou pět stanovišť. U nich jsou vyškolení moderátoři,“ řekla organizátorka Lenka Kubrichtová.
Akci přivítala i Lucie Švíglerová, jedna ze studentek benešovské zemědělské školy. „Je to určitě super. Na podobné akci nejsem poprvé,“ uvedla.
Studenti se tak formou hry dozvěděli aktuální informace o vývoji epidemiologické situace a medicínských výzkumů.