„Žáci nám letos poslali 450 přihlášek. To je obvyklé množství jako každý rok,“ potvrdila ředitelka školy Ivana Dobešová.

Škola nabízí ke studiu čtyři obory a největší zájem je v posledních letech o studium v oboru Jezdec a chovatel koní. Pokud by se všichni uchazeči, kteří si tento obor napsali na přihlášku na studia skutečně dostali, naplnila by jimi benešovská zemědělská škola šest tříd. Podle ředitelky jsou ve škole také studijní obory, kde je sice menší zájem, ale stále je tam i tří či čtyřnásobný převis poptávky nad nabídkou. Škola letos v září otevřeme pět prvních tříd, z nichž čtyři jsou studijní s maturitou a jedna učňovská s výučním listem.

„Letošní novinkou byl nový způsob podávání přihlášek, což je pro nás neskutečný boj. Čekali jsme, že většina přihlášek přijde klasicky papírově, ale nakonec bylo víc těch elektronicky podaných. Jen asi třetina přišla na papíru. To nás potěšilo, protože jsme se obávali, že vše budeme muset zadávat do systému,“ připomněla ředitelka.

A jak taková zkouška pro přijetí do studia na benešovské zemědělce vypadá? To podle Ivany Dobešové závisí na zvoleném oboru. I tam ale žáci skládají jednotnou přijímací zkoušku a letos škola ponechala i bodové hodnocení výsledků ze základní školy, byť v omezené podobě. To škole otevřelo prostor pro další záležitosti.

„Součástí přihlášky, ať už na maturitní nebo nematuritní obor, je i motivační video, které žáci každý rok posílají. Pak je tu samotná školní přijímací zkouška podle oborů. Pokud žáci studují bilingvní obory, jako je Veterinářství a přírodovědné lyceum, je tu i zkouška z angličtiny a to v plném rozsahu. Pokud je to obor Jezdec, chovatel koní nebo Chov koní a jezdectví, je tam i zkouška fyzické zdatnosti. Uchazeči nezvedají činky, ale například běhají na určitou vzdálenost na čas, skáčou přes kozu, dělají kotouly, shyby. Musí splnit určité výkonnostní parametry a podle toho se řadí,“ popsala ředitelka.

Část zkoušek zpracovaná pro všechny střední školy Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy potažmo jeho organizací Cermat, přichází do školy v zapečetěné papírové krabici a škola ji uchovává v trezoru. Otevírá ji teprve krátce před zahájením zkoušek. Ten den je pak trochu jiný, než jiné vyučovací dny. Studenti jsou hlavně na praxích a ti, kteří nemají praxi, se učí v jiné části areálu, aby škola byla v klidu.

Přijímačku přijel do Benešov skládat také Václav Tůma z Jindřichova Hradce. Do školy ho doprovodila maminka Lenka. Podle ní si syn Střední zemědělskou školu v Benešově vyhlédl zejména proto, že v okolí jejich domova žádná podobná škola není. „Na dnešek jsem spal klidně devět a půl hodiny, abych byl dobře odpočatý a nepokazil zkoušku,“ prozradil před vstupem do školy Václav a byl při tom evidentně klidnější, než jeho doprovod.

Přijímací zkoušky na SzeŠ Benešov začínaly písemným testem z českého jazyka a matematiky. Tato část trvá 110 minut a je rozdělena přestávkou. Žáci se speciálními potřebami mohou mít prodloužený čas zkoušky o 25, 50 až 100 procent.

„Máte na to doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Pak jsou tady také žáci, kteří nepíší češtinu. Je jich jen pět a jsou z Ukrajiny. Jsou zkoušeni ústně i když matematiku píší v rodném jazyce, což je jejich právo. Musí si ale předem označit v přihlášce, že to tak chtějí,“ vysvětlila Ivana Dobešová.

Zatímco se žáky u přijímaček si škola poradí lehce, každoročně jsou větší problémy s jejich rodiči. Ti by nejraději byli se svými potomky i přímo ve třídě, nebo alespoň ve škole. Tam však nemají přístup.

„Někteří rodiče dokonce požadují speciální třídu, kde by si mohli dát kávu, ale my dodržujeme pravidlo, že v den přijímacích zkoušek nesmí do školy nikdo cizí,“ dodala ředitelka školy.

Výsledky přijímacích zkoušek se uchazeči o studium na střední škole dozví 27. května.