„Jako benešovská firma máme radost, že můžeme pomoci lokální komunitě. Neprodané oblečení bude dále sloužit všem, kteří se ocitli v nelehké situaci. V budoucnu bychom rádi tuto akci zopakovali,“ uvedl majitel second handu David Gottwald. V současné době pracovnici odboru velké množství oblečení třídí podle velikosti. Tím se urychlí a zjednoduší následné přerozdělování. „Když někdo přijde s tím, že potřebuje oblečení určité velikosti, budeme vědět, kam sáhnout už bez zdlouhavého hledání,“ vysvětlila vedoucí OSVZ Veronika Kondrátová s tím, že předpokládá, že oblečení poslouží potřebným nejen v Benešově samotném, ale také v dalších sídlech v rámci Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov. „Potřebné máme po celém území,“ připomněla úřednice.

Pracovníci benešovského Odboru sociálních věcí a zdravotnictví každoročně organizují nebo se zapojují do několika sbírek. Ty jsou zaměřené na potraviny, oblečení pro dospělé nebo například domácí potřeby a podle Veroniky Kondrátové jsou takové akce náročné na čas i personální zajištění. Také proto je ráda, že se Benešovu věci tentokrát podařilo získat prakticky bez práce. „Děkujeme všem dárcům za tento vstřícný krok, který je z našeho pohledu krásným gestem vzájemné solidarity,“ uvedla vedoucí odboru Městského úřadu Benešov s tím, že po ukončení třídění začne okamžitě distribuce.

Nejbližší sbírka organizovaná Diakonií Broumov, do které se Benešov zapojuje na jaře a na podzim, se uskuteční někdy v období září či října. „Jakmile nám z Broumova termín oznámí, hned ho zveřejníme, aby si dárci mohli připravit věci, které ještě poslouží dalším,“ dodala Veronika Kondrátová.