Schůzi zastupitelstva města Benešova svolal starosta Jaroslav Hlavnička, který se na radnici vrátil z pracovní neschopnosti.

Jako obvykle vezmou zastupitelé na vědomí zprávy o činnosti finančního a také kontrolního výboru zastupitelstva Benešova.

Prvním bodem jednání pak bude návrh na schválení závěrečného účtu města Benešova za rok 2023. Následovat bude návrh na schválení účetní závěrky. Zastupitelé budou rovněž schvalovat už třetí rozpočtové opatření v letošním roce.

Možná nejdůležitějším bodem večera pak bude ten, v němž se bude rokovat o vydání nové obecně závazné vyhlášky o dani z nemovitých věcí.
Po přestávce se politici vrhnou na změny příloh ke zřizovacím listinám školských rad městských základních škol.

Hlasovat budou také o poskytnutí neinvestiční dotace zapsanému spolku Atletika Benešov a diskutovat by měli i o návrhu na změnu účelu použití dotace KIC Benešov.

O penězích, celkem milionu korun pro Římskokatolickou farnost Benešov, se budou bavit a také hlasovat s ohledem na návrh na poskytnutí dotace na opravu fasády kostela sv. Anny na Masarykově náměstí.

Třetí letošní veřejná schůze začne tradičně v 18 hodin.