„Pokud bychom jídelny sjednotili v jednu organizaci, což jde třeba v armádě, ale ne ve specifickém školním prostředí, nedošlo by k efektu, ke kterému jsme si původně mysleli, že by mohlo dojít. Proto zanecháme tři samostatné školní jídelny i s obdobnými personálními obsazeními, která tam jsou," uvedl starosta Benešova Petr Hostek na základě výsledků několikaměsíční zkoušky zglajchšaltování, jíž jídelny prošly.


Přesto připomněl, že jako zřizovatel bude brát ohled při hodnocení některých čelných představitelek jídelen na jejich nefundované vyjadřování. „Dezinformovaly veřejnost a tím šířily paniku. Nikde nebylo psáno, že se bude propouštět," řekl starosta, i když obavu z možné regulace míst vyjádřil už na začátku úvah Hostkův spolustraník z ČSSD Jaroslav Klusoň. „Nepodpoříme jakoukoliv transformaci, která by vedla k propouštění zaměstnanců," uvedl v Benešovských radničních listech.


Právě kvůli obavě z takové reakce ze strany vedení města, ženy, které denně připravují až 2600 porcí obědů a Na Karlově a v Dukelské nově i svačiny, nechtějí otevřeně hovořit. „Jsme rády, že to tak dopadlo," uvedla přesto jedna z nich, i když jméno zveřejnit nechtěla. „Předpokládaly jsme to," přiznala.

Zachování samostatných jídelen vítá i někdejší místostarosta Benešova Zdeněk Zahradníček (VPM). „Je to rozumné rozhodnutí. Spojení by přineslo ztrátu kvality. Věřím, že nové opatření, které zamezí výrazně rozdílným cenám surovin v jednotlivých příspěvkových organizací, zlepší ekonomiku jídelen," řekl opoziční politik.

Naprosto zásadní změnou, která by měla přinést radnicí požadované úspory, bude systém nákupu základních surovin. S jejich dodavateli, jichž by mohlo být třeba až deset, budou mít všechny jídelny rámcové smlouvy. Pak ředitelky při výběrovém řízení, nezávisle na rozhodnutí zbylých dvou kolegyň, nakoupí suroviny. „Vlastně jediné, co se změní, je striktní dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek," shrnul změny Petr Hostek s tím, že se tím odstraní velmi rozdílné nákupní ceny surovin, které v jídelnách při ZŠ Jiráskova, Na Karlově a Dukelská v minulosti byly. „Už nebude moci dojít k tomu, že by suroviny do Benešova vozil, jak se to stalo v jídelně Na Karlově, dodavatel ze Šumperka, nebo že stejná zelenina byla ve stejný den v jedné jídelně o sto procent dražší, než ve druhé," připomněl starosta.

Město bude sledovat hospodaření svých tří příspěvkových organizací sloužících především stravování žáků vlastních základních škol, ale také středoškoláků a veřejnosti. A už napřesrok, na základě hospodářských výsledků a například zvyšujícího nebo naopak snižujícího se počtu strávníků, může v některé z jídelen pracovní tým posílit, nebo naopak zmenšit. Změnit může elegantně ředitelky. Napřesrok totiž radnice, po šesti letech daných zákonem, vyhlásí výběrové řízení na posty vedoucích školských zařízení. A pod ně jídelny spadají také.