Díky nové vyhlášce nebudou místní podnikatelé muset kupovat vlastní popelnice či kontejnery nebo sami zařizovat svoz. Místo toho budou moci využívat městských kontejnerů a popelnic, kam vyprodukovaný a roztříděný odpad za paušální roční poplatek umístí.

„Ačkoliv živnostníci neměli povoleno ukládat odpad do nádob běžných občanů, docházelo k tomu. Dokazují to zkušenosti z kontrol provozoven právnických osob a podnikajících fyzických osob, řešené stížnosti obyvatel i zkušenosti svozové společnosti,“ sdělila Jana Chocholoušková z Odboru životního prostředí Městského úřadu Benešov, která se specializuje na odpadové hospodářství. Právě z těchto důvodů město připravilo novou vyhlášku, která má usnadnit nakládání s odpady - a to jak pro podnikatele, tak pro město samotné.

Rozdělení do dvou kategorií

Ceník zapojení do tohoto systému je rozdělen do dvou kategorií. V první kategorii za odkládání směsného komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu zaplatí přihlášení 6000 korun za rok. Ve druhé kategorii to za odkládání vytříděných složek odpadu bude paušální platba 10 500 korun za rok. Pokud ale podnikatel nebude chtít do systému vstoupit, může s odpady nakládat tak, jako dosud: uzavře smlouvu s TS, koupí si nádoby - a také si zajistí vlastní „popeláře.“

„Nový systém likvidace odpadu jsem ještě dopodrobna nestudoval, ale nejspíš se k němu přihlásím,“ tvrdí podnikatel Jan, provozovatel dvou obchodů v Benešově. Plasty a papír neukládá do městských nádob, vozí je na linku do Přibyšic. Směsný odpad pak ukládá za poplatek pro podnikatele do nádob, které využívají běžní občané. „Svůj vlastní kontejner nemám, protože vyprodukuji jen velmi málo odpadu,“ vysvětlil podnikatel.

Živnostníci, kteří mají zájem o novou službu získají více informací přímo v TS.

Ceník zapojení do obecního systému odpadového hospodářství pro rok 2023
Kategorie 1 – odkládání směsného komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu (plast, papír, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu)
Předmět podnikání vykazující jen minimální množství odpadů, příklad: účetnictví, poradenství, administrativa, právní služby, trafiky, prodejní stánky, činnosti nepovažované za živnost dle § 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, apod.
Paušální cena za odkládání směsného komunálního odpadu a vytříděných složek odpadu – biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, plast, papír, kovy a sklo: 6.000 Kč/rok

Kategorie 2 – odkládání vytříděných složek odpadu (plast, papír, sklo, kovy a biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu)
Předmět podnikání nevykazující vysoké množství odpadů, příklad: drobné řemeslné služby, drobné provozovny, zdravotnické služby, restaurace, bary, kavárny apod.
Paušální cena za odkládání vytříděných složek odpadu – biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, plast, papír, kovy a sklo: 10.500 Kč/rok
Zdroj: MÚ Benešov