„Kterákoliv reklama přesahující uvedenou plochu umístěná bez povolení, by měla být odstraněna,“ je přesvědčen starosta města Jaroslav Hlavnička.

Rozhodnutí o odstranění však podle něj musí vydat stavební úřad. Bojuje proti ní ale i město. Jeho rada už na začátku roku schválila nařízení, které má regulovat reklamu na veřejně přístupných místech.

Při sestavování dokumentu vycházela z ustanovení o regulaci reklamy, provozování rozhlasového a televizního vysílání zakotvených v zákoně o obcích, živnostenském zákoně i z pravidel pro nakládání s reklamou ve městě sestavených předešlými vedeními města.

„Rádi bychom s tím něco dělali, ale prvotně je to na stavebním úřadu. Ten by reklamy, které nebyly povoleny měl vyhledat a nařídit jejich odstranění,“ tvrdí starosta.

Podle tajemnice Městského úřadu Benešov Magdy Zacharievy to stavební úřad průběžně také dělá. „V současné době pracujeme na Manuálu informačního a orientačního systému Benešova a v rámci něj budeme řešit i reklamu,“ připomněl místostarosta Zdeněk Zahradníček.

Majitelé reklamy nejspíš budou argumentovat tím, že poutače nezabírají majetek města. Ani to ale podle starosty není důvod, proč by se za jejich odstranění město nemělo postavit. „Reklama totiž zasahuje do veřejného prostoru,“ dodal.