Od 1. ledna 2024 si každý občan Benešova připlatí 120 korun, tedy desetikorunu měsíčně. Nová částka tak bude činit ročně 1080 korun, zatímco letos je poplatek za svoz a likvidaci domovního odpadu na částce 960 korun na osobu a rok.

„V Benešově se bude zvyšovat tento poplatek, kvůli zákonem zvýšeným nákladům,“ konstatoval benešovský místostarosta Roman Tichovský. Současně ale upozornil, že ani tento růst nepokryje veškeré náklady, které s likvidací komunálního odpadu město má. Jen v roce 2022 Benešov za odpady zaplatil 27 milionů korun a letos by to mělo být ještě o 10 milionů více. Obyvatelé ale loni zaplatili celkově jen 13 milionů korun a podle předpokladů jejich příspěvek dosáhne částky jen 18 milionů.

Pokud by radnice trvala na tom, že už nechce občany v problematice komunálního odpadu dotovat, platili by lidé až půl druhého tisíce korun ročně. Právě to je státem stanovená maximální mez. K ní ale vedení radnice dosud nikdy nepřikročilo a platí to i pro příští rok.

Novou výši poplatku budou hradit také ti, kteří díky výjimkám uvedeným ve vyhlášce města dosud měli určité platební úlevy. „Ministerstvo vnitra nám nepovolilo tyto výjimky, takže jsme takové skupiny obyvatel museli přiřadit mezi běžně platící občany,“ připomněl místostarosta.

Vlašim nezdraží

Také Vlašim svoz odpadu obyvatelům dotuje. Částka, kterou místní za odpad ročně hradí pokrývá 60 procent veškerých nákladů města v této oblasti. Podle starosty Luďka Jeništy by k pokrytí veškerých výloh spojených s likvidací domovního odpadu měla stačit částka 1400 až 1500 korun na hlavu a rok. Do takových výšin ale poplatky Vlašimáků zatím nezamíří. A na rozdíl od Benešova Vlašim poplatek za vyvážení popelnic dokonce ani nezvýší.

„Obyvatelé města platí 900 korun za rok a tak to zůstane i v příštím roce 2024,“ ujistil vlašimský starosta. Důvodem však je, že se zvýší některé další poplatky, například daň z nemovitosti nebo voda. „Výdajů bude v běžném životě více, proto alespoň tohle jsme nechali beze změny,“ vysvětlil.

Takový postoj radnice ale není definitivní a v budoucnu k úpravám i tohoto poplatku bezpochyby dojde. Zvlášť proto, že stále roste cena za ukládání odpadu na skládku a souběžně s tím se snižuje paušální množství odpadu, který může bez navýšení poplatků občan na skládku uložit. „Každý rok se množství snižuje o deset kilogramů,“ připomněl starosta.

Votice se teprve rozhodují

Ve Voticích budou otázku výše poplatku za odpad teprve řešit.  „Jako vedení radnice máme ohledně jeho výše nějaké plány, ale jejich schválení má v kompetenci zastupitelstvo města,“ uvedla votická starostka Iva Malá s tím, že jeho veřejná schůze je naplánovaná na pondělí 11. prosince.