„Naše tábory jsou každoročně brzy zaplněné a evidujeme také náhradníky, kteří mají šanci se tam nakonec také dostat,“ předeslala ředitelka benešovského DDM Lucie Smetanová a současně upozornila, že rozhodujícím faktorem pro výběr táborů se stále častěji stává jejich cena.

K nejoblíbenějším a tím i nejvíce poptávaným pobytovým táborům DDM patří ty s názvy Cesta za dobrodružstvím, Léto jak má být nebo Kouzelné léto. Vzhledem k omezené kapacitě Turistické základny s 32 místy jsou ale plně obsazené všechny tábory.

Příměstský divadelní tábor v Bystřici

Fotogalerie: Příměstský divadelní tábor v Bystřici

Podobné je to i v příměstských táborech, kde se na rozdíl od těch pobytových střídá více dětí. To je podle ředitelky dáno především tím, jak rodiče potřebují podle svého zaměstnání zajistit pro své potomky během prázdnin hlídání.

Za osmidenní pobytové tábory v režii DDM Benešov rodiče zaplatí jednotnou cenu tři tisíce korun. Pětidenní příměstské tábory pak vyjdou od 1900 do 2200 korun. Tyto tábory bývají zpravidla plně obsazené už v únoru.

Šestým pobytovým táborem DDM, který ale z podstaty věci není ve zveřejněných nabídkách, je ten pro dvaatřicet dětí, jejichž rodiče nedokážou řešit patologické závislosti, rodiny jsou sociálně slabé nebo se jedná o děti, které řeší Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Letošní tábor bude v této podobě teprve druhý, ale benešovská „sociálka“ už takových akcí samostatně organizovala celou řadu.

Letní příměstský tábor Městských sportovních zařízení v Benešově: bruslení na zimním stadionu

Letní příměstský tábor Městských sportovních zařízení v Benešově: bruslení na zimním stadionu

„Tábor pořádáme ve spolupráci s odborem sociálních věcí, který se s námi dělí o náklady. Účastník hradí za celý pobyt sedmdesát korun,“ dodala Lucie Smetanová.

Podobný sociálně zaměřený pobytový tábor za stejnou cenu mají přes absenci DDM ve Voticích. Jeho organizátorem je obecně prospěšná společnost (o.p.s.) Statek Vlčkovice. Tato společnost poskytuje dvě sociální služby a v rámci nich pracuje s dětmi v nízkoprahovém klubu Sibiř ve Voticích.

„Klub funguje v odpoledních hodinách. Není to družina ale zařízení pro děti, jejichž rodiny se nacházejí v nepříznivých situacích. Děti u nás nacházejí bezpečné útočiště a naší snahou je tímto způsoben zabránit jejich rizikovému chování,“ vysvětlil Jan Počepický, ředitel obecně prospěšné společnosti Statek Vlčkovice s tím, že v rámci této služby a pro tuto skupinu dětí organizace pořádá letní tábor ve Vlčkovicích. „Trvá týden a účastní se ho dvanáct dětí,“ dodal ředitel.

Také Městský dům dětí a mládeže Vlašim už nyní nabízí letní příměstské i pobytové tábory. Letos jich podle ředitelky Pavly Homolkové bude třináct. „Velká poptávka je například po táboru šachovo-sportovním v Pravoníně nebo hasičském na Hrádku,“ připomněla ředitelka s tím, že velice oblíbený je také tábor vodácký, při kterém děti s pedagogickým dozorem sjíždějí část Vltavy. „Účastní se ho kolem dvaceti dětí,“ dodala Pavla Homolková.

Tábory v MěDDM Vlašim přijdou účastníky na 2700 až 3500 korun.