„Délka rekonstruovaných úseků v rámci této akce je zhruba deset kilometrů,“ řekla mluvčí KSÚS s tím, že cestáři při pracích odstranili původní vrstvy vozovky a položili nestmelené podkladní vrstvy.

Od čtvrtka probíhá pokládka asfaltových vrstev a nakonec pracovníci obnoví vodorovné dopravní značení.Celková cena projektu, jehož investorem je Středočeský kraj, je přes 162,5 milionu korun.

Domašín a zejména jeho obyvatelé kvůli silnici II/112 znovu procházejí náročným obdobím. Před současnou uzavírkou jejich obce kraj totéž učinil v roce 2018. Tehdy tam rekonstruoval dva mosty – u Domašínské brány a poblíž kostela sv. Jakuba. Po několikátém posouvání termínů dokončení se KSÚS nakonec silnici podařilo zprovoznit na konci července roku 2019. Cestáři tehdy položili zcela nový asfaltový koberec. Ten ale vzal za své při současné rekonstrukci.

„Na jednu stranu je chvályhodné, že kraj s opravou začal. Samozřejmě bychom si všichni přáli, aby práce byly rychlejší. Ale vzhledem ke složitosti výběrových, schvalovacích a následných kontrol a nedostatku pracovních sil ve všech oborech je to složitá situace. Rychlosti oprav by jistě pomohly dobře zpracované projekty, neboť často docházelo k jejich nutným změnám, a tím pozastavení jednotlivých prací,“ uvedl vlašimský místostarosta Karel Kroupa, který v Domašíně žije.