Do Benešova přijel s dobrovolnými vojáky také rotmistr Petr Švihovec, technik roty AZ Středočeského kraje označeném jako 1. pěší rota AZ při 121. strážním praporu AČR. Právě jemu jsme už předem položili několik otázek.

Zkuste nám, laikům vysvětlit, co to vlastně jsou Aktivní zálohy.

Aktivní zálohy jsou nedílnou součástí ozbrojených sil České republiky zřízené podle branného zákona. Příslušníci jednotek Aktivní zálohy mají svá civilní povolání a podle dobrovolně podepsaného kontraktu s AČR se jedenadvacet  dní v roce věnují vojenskému výcviku. Ten podstupují v přiděleném vojenském výcvikovém prostoru či na různých specializovaných kurzech, kde se zdokonalují ve vojenských činnostech, které jim  přísluší. Vlastně tak kombinují dvě kariéry – civilní a vojenskou.

Nač nám jsou záložníci dobří?


V případě potřeby jsou jednotky Aktivních záloh na základě rozhodnutí vlády nasazeny do akce. Jejich typickými úkoly jsou pomoc při živelních pohromách a ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace. Vojáci AZ dále cvičí i klasické vojenské bojové činnosti jako taktické drily, prohledávání budov, činnost na kontrolně-propouštěcích místech a mnohé další tak, aby byli připraveni na nasazení. Jednotky aktivních záloh se ve velkém rozsahu úspěšně účastnily záchranných prací při katastrofických povodních například v roce 2002 a v roce 2010.

Jak dlouhou historii mají Aktivní zálohy?


Současný systém aktivních záloh začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník Generálního štábu armádní generál Jiří Šedivý povolal záložníky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z těchto nadšenců a patriotů vznikl o tři roky později 1. Mechanizovaný prapor AZD (armádní záloha dobrovolná) při 22. mechanizovaném praporu ve Středočeských Strašicích. Bohužel již ke konci stejného roku byla tato jednotku zrušena a její vojáci vytvořili jádra strážních rot aktivních záloh při Krajských vojenských velitelstvích. V dnešní době je celkem čtrnáct strážních rot AZ a menší množství jednotek AZ u bojových útvarů AČR a Vojenské policie.

Kdo se může stát členem Aktivních záloh?


Příslušníkem AZ může být každý občan České republiky od 18 do 57 let a to na základě podání žádosti o zařazení do AZ a o dobrovolném převzetí branné povinnosti. Musí také splnit podmínky zdravotní způsobilosti a trestní bezúhonnosti. Dohoda o zařazení do Aktivní zálohy se s žadatelem uzavírá na tři roky.

Může to být i ten, kdo nikdy na vojně nebyl?


Ano, může. Voják v aktivní záloze bez vykonané základní nebo náhradní služby vykoná v prvním roce trvání dohody vojenské cvičení v délce do osmi týdnů v kalendářním roce v rámci zkráceného vojenského výcviku ve Vojenské akademii Vyškov. Pro mne je žadatel o vstup do AZ nadšenec s velkou láskou ke své vlasti. Toto není klišé. V dnešní době degradace hrdosti na vlastní národ a češství je to stále aktuálnější. Musí se chtít učit, musí být týmový hráč a mít jasnou vizi proč do AZ chce. Adept musí být zdravý, bezúhonný, mít klidné zázemí a bohužel musí být alespoň trošku finančně zabezpečený.

Proč jste se Vy rozhodl stát příslušníkem AZ?


Vždy jsem měl k armádě a ozbrojeným složkám České republiky velice kladný vztah. Vnímám vojáka aktivních záloh jako ochránce příslušného národa a jeho tradic. Každý nechce být profesionální voják, ale mnoho lidí kolem nás chce sloužit svému státu, dobrovolně mu nabídnout své vědomosti a schopnosti. Právě mezi tyto lidi já patřím.

Jak dlouho AZ věnujete?


Mám za sebou klasickou vojnu na začátku devadesátých let minulého století a myšlenka armádních záloh mne nadchla. Zúčastňoval jsem se již prvních dobrovolných cvičení. Byl jsem v 1. mechanizovaném praporu AZD ve Strašicích a nyní jsem ve Středočeské rotě AZ. Takže letos je to již dvanáct let.

Kolik  času věnujete AZ?


Bohužel nebo bohudík patřím mezi lidi s velkým smyslem pro povinnost a mám i organizační talent. Proto se myšlence Českých rezervistů věnuji opravdu hodně. Snažím se aktivně zastupovat naší rotu, takže času obětují opravdu mnoho. Chci, aby to tak bylo, a nemám s tím problém.

Jak a na co jste vycvičeni?


Za naší rotu mohu říci, že jsme vycvičeni velmi dobře. Hlavně díky našim mnohým aktivitám a kontaktům s profesionálními vojáky a útvary, kteří nám formou výcviku předávají své zkušenosti. Zvládáme strážní činnost, patroly, kontrolní místa tzv. Check pointy, cvičíme prohledávání a zabezpečení osob i budov. Samozřejmě cvičíme i klasické bojové drily a bojové dovednosti tak, abychom zvládli vše, co se může v budoucnu přihodit.

Bohužel v poslední době výcvik aktivních záloh obecně při jednotlivých KVV stagnuje. Není to vina Krajských vojenských velitelství, ani naše, jde bohužel o celkové dlouhodobé neřešení výcvikového programu, který se tzv. zasekl na místě a nikam dále nespěje.

Souvisí s tím možná také i nedostatečná celospolečenská prezentace problematiky aktivních záloh. A to je třeba problém i ze strany médií. Proto vítám akce, jako je třeba týden s armádou v Benešově, kde můžeme prezentovat svou činnost a tím se dostat do povědomí obyvatel regionu.

Popište prosím výcvik vaší roty.


Celá rota má jedno velké cvičení ročně. Chtěli bychom více. Je to opravdu jen minimum pro udržení bojeschopnosti a kolektivu. Dále se zúčastňujeme předváděcích akcí v Lešanech a na akci Bahna. To dnes již také započítávám do výcviku. A nakonec díky již zmíněným kontaktům a nadšení vojáků pro to se něco naučit si pořádáme vlastní výcvik o víkendech.

Jak náročná je fyzická a psychická příprava vojáků AZ? 


Není to nic drastického. Pokud se nejedná vyloženě o televizního povaleče, vše je v pořádku. Všichni AZ nejsou bojovníci, jsou tu i specialisté, strojníci, řidiči, kuchaři a podobně. Pro fungování jednotky je nutný fyzicky zdatný bojovník i starší voják, který se postará, aby se bojovník dostal z bodu A do B, teplý čaj, stravu, suché boty, funkční zbraň. Oba jsou stejně důležití!

Jak vidíte budoucnost AZ? 


Jsem stále optimista a věřím v rozvoj a zkvalitňování těchto jednotek. Při dnešním vývoji to ani jinak není možné. Armáda se stále zmenšuje a národní i světová rizika se oproti tomu zvětšují. Je nutné, aby všichni občané i politici konečně otevřeli oči a všimli si, že svoboda, demokracie, a bezpečí pro naše děti není samozřejmostí. Že musíme být připraveni si ji bránit. Svět kolem nás je v neustálém pohybu a je bloud každý kdo si to nechce připustit.

Jaký je vlastně celospolečenský přesah AZ?


Armáda žije a funguje z našich daní a byla vždy jaksi uzavřená a možná i bez vnější kontroly. To se mění. Někdy i k nelibosti některých vysokých vojenských činitelů. Je to ale ovšem celosvětový trend. Aktivní zálohy všechno toto vnímají a přenášejí do civilního života. Nebojí se být nespokojeni, nebojí se to dát najevo.

Hledám pointu na konec. Při přednáškách dětem odpovídám na otázku, kdo to vlastně ti záložáci jsou? Odpověď je jednoduchá. Tak trochu přirovnávám vojáky AZ k těm hrdinům, kteří v roce 1938 a 1939 utíkali přes hranice před okupací a bojovali za vlast na straně spojenců a neváhali položit i vlastní život. To je myslím to přesné.

Petr Švihovec se narodil 29. září  1971, zaměstnán ve společnosti Lucerna – Barrandov, jeho koníčky jsou sportovní střelba, modelářství a sport. Má rád Střední Čechy jako celek, hlavně Brdy, ale také Neveklovsko a Slapy.