Jenže ten kalí současné kroky vlastníka objektu, Ministerstva obrany (MO) i postoje Generálního ředitelství cel a Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj.


„Obě tyto složky projevily zájem o společné užívání předmětného objektu," odpověděl Pavel Beran, náměstek Sekce ekonomické a majetkové MO starostovi Benešova Petru Hostkovi na jeho žádost o bezúplatný převod bývalé vojenské ubytovny na město. „Jsme ze zákona nuceni v prvé řadě vyhovět žádostem organizačních složek státu. Bude-li některá z nich trvat na své žádosti, není možné realizovat převod ve prospěch Benešova," vysvětlil ministerský úředník.


Právě postoje Generálního ředitelství cel a katastrálního úřadu starostu Benešova Petra Hostka, mírně řečeno, velmi nazlobily. Už proto, že původní iniciativu v době, kdy vůbec nebylo jisté, že se Ministerstvo vnitra vzdá záměru umístit běžence v Benešově, vyvíjelo město samotné – samostatně.


„Kde byly v té době tyto úřady?" položil při tiskovce starosta řečnickou otázku. „Teď to vzaly svou cestou bez toho, aby to s námi konzultovaly, kašlajíc na devatenáct tisíc podpisů pod peticí a absentujíc na své hrdinné jednání, v době, kdy se měly kasárna dostat jinam. Ta situace je velmi mrzutá," rozohnil se Petr Hostek s tím, že nyní bude záležet na státu, co s objektem udělá.


Jak Pavel Beran z MO připomněl, pro jeho resort byl prioritou především úplatný převod objektu na město. Ministerstvo obrany by při tom nechtělo peníze, ale něco jiného.


„Bezúplatný převod by mohl být realizován jen jako ekvivalent převodu Táborských kasáren zpět do státního vlastnictví," předložil ministerský úředník jasnou alternativu s tím, že věří, že v konečné fázi dojde ke všestranné kompromisnímu řešení.


A k němu by mohla svým způsobem přispět i případná další petice, o níž uvažují iniciátoři té první. Právě v ní zazněla i krátká formulka, že signatáři požadují současně i převedení objektu do majetku města Benešova.