V plánu má majitel úložiště zvládnout letos vybudování poloviny třetí etapy skládky.

„Organická část odpadu se zpracuje při anaerobní digesci přímo v Přibyšicích. Proto také předpokládám, že se na nové úložiště bude odpad vozit čtyři až pět let,“ uvedl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.

Nová skládka ale nebude zase tak úplně nová. Na stejné místo vozy technických služeb vozily odpad z domácností už na začátku devadesátých let minulého století.

„Musíme odtěžit část stávající skládky a rozšířit tu část, kam budeme vozit odpadky,“ vysvětlil místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Kvůli tomu, zejména kvůli průsakům, se musí tato část skládky před ukládáním odpadu odizolovat folií. I na to má nyní Benešov v rozpočtu deset milionů korun. Žádné dotace na akci však nezískal i když o rozšiřování deponie uvažoval už loni. Nakonec však dostaly přednost akce akutní a důležitější.

„Ve staronové části skládky uložíme postupně až osmdesát tisíc kubíků odpadu,“ doplnil Rataj.

Stavba první části III. etapy skládky v Přibyšicích by měla začít někdy v dubnu, po vydání stavebního povolení. Druhá část stejné etapy by pak měla následovat nejdříve za dva až tři roky.

Přibyšická skládka by podle Rataje, při důsledném třídění a využití biologicky rozložitelného materiálu měla vystačit pro potřeby Benešova nejméně dalších patnáct let.

SLOUPEK ZDEŇKA KELLNERA
Kdy si přestaneme dělat do svého hnízda?
Když jsem jako malý kluk jezdil z Týnce do Benešova, už na Chlístově jsem čekal, jak to zase před městem bude smrdět. Vlevo od silnice ležela skládka a většinou na ní něco hořelo a ukrutně páchlo. Odpad na stejném místě leží stále. Jen není vidět a nesmrdí. Přikryly ho tuny zeminy, na níž vyrostly náletové dřeviny.
Podobně jsem vnímal také skládky nad Bedrčí ve směru na Soběhrdy. I tam dosud tuny odpadků leží. Také nejsou vidět. Na navezené zemině rostou nyní zemědělské plodiny.
Město Benešov, ale nejen to, nyní odváží odpad k Přibyšicím. Tuny nepotřebných výrobků se hromadí a z kdysi krásného údolí je pomalu kopec, který možná v budoucnu dostane i své jméno a budeme tam chodit na houby.
Přitom by ve velkovýrobě odpadků šlo zabránit nebo ji výrazně zpomalit. Jenže k tomu bychom potřebovali moudré zákonodárce.