„Při návštěvě primáře porodnice Podolí Hynka Heřmana v Benešově jsme se domluvili na úzké spolupráci. Je nám ctí, že v nás vložil důvěru a že se mu u nás líbilo,“ potvrdila Kateřina Hlaváčková, primářka gynekologicko-porodnického oddělení benešovské nemocnice.

Tím má Benešov další možnost vylepšení péče o těhotné. „Zároveň primář Heřman bude doporučovat naši porodnici rodičkám v případě stop stavu v podolské porodnici,“ dodala Kateřina Hlaváčková.

Na oddělení benešovské porodnice jsou standardně vedeny porody od 36. týdne těhotenství. Nemocnice sice disponuje inkubátory, ale nemá novorozeneckou jednotku intenzivní péče, proto spolupracuje s pražskými porodnicemi, především s Gynekologicko-porodnickou klinikou u Apolináře či s Thomayerovou nemocnicí v Krči a nyní nově s Ústavem pro péči o matku v Podolí.

Loni z Benešova do pražských klinik zdravotníci převezli čtyřicet rodiček, letos už čtrnáct.

„Když přijde rodička před 36. týdnem těhotenství, snažíme se porod oddálit, ale když po zhodnocení jejího stavu a stavu plodu musí porod proběhnout na našem pracovišti, a je potřeba neonatologická intenzivní péče, volají pediatři speciální převozovou sanitu. Transport je náročný technicky i finančně, je v ní samozřejmě umístěn inkubátor s dechovou podporou. Naší snahou je transportovat rodičku ještě před porodem, ale ne vždy se to daří,“ poznamenala vedoucí lékařka Kateřina Hlaváčková.