Tak, ve zkratce, lze popsat jediný bod středeční schůze benešovského zastupitelstva - Návrh na přidělení neinvestiční dotace Posázaví. Jeho projednávání trvalo hodinu.

Byla to vskutku přelomová událost. Benešov každoročně Posázaví za to, že mu dokázalo zajistit dotace a podporovalo i jeho spolky, přiznával příspěvek 100 korun na obyvatele, tedy celkem 1,6 milionu korun. Tentokrát Posázaví žádalo o polovinu, ale neuspělo.

Zajímavostí této kauzy je hned několik. Předně, koalice ČSSD a ANO 2011 s podporou TOP 09 a KSČM hlasovala, co se týká radních, trochu jinak, než na schůzi rady. Ta nadřízenému orgánu, zastupitelstvu města, nedoporučila podporu Posázaví. Proti ní se vyslovilo při radě šest politiků. Jen jeden se hlasování zdržel. Ale při zastupitelstvu se proti dotaci vyslovili jen dva radní. Dva se hlasování zdrželi a dva dokonce zvedli ruku pro její přidělení. Jedna radní se zastupitelstva nezúčastnila.

Mohlo by vás zajímat: Kraj investuje v Benešově 35 milionů korun do nemocnice

Konzistentní názor zastával při schůzích obou městských orgánů místostarosta Jiří Švadlena (ANO). Byl jedním z pěti politiků, kteří podporu zamítli. Jenže devět zastupitelů se hlasování zdrželo a tak na prosazení návrhu nestačilo ani jedenáct souhlasů.

A jaké názory při schůzi zastupitelstva například zazněly? „Dotace není pro město výhodná, spolupráce není letos potřeba,“ odpověděl Švadlena na dotaz Romana Tichovského (ODS), co že se od loňska tak zásadního změnilo. Jenže loni totiž stejné zastupitelstvo Posázaví dotaci potvrdilo. Ale od svého pevného postoje poodstoupil také Tichovský. Ten léta letoucí, vlastně jako jediný, podporu Posázaví ze zásady odmítal. K těm, co ji chtěli teď, se sice nepřidal, ale proti tentokrát už nebyl.

Jak už řečeno v úvodu, město se budoucí spolupráce s Posázavím nebrání, ale zda to tak bude i z druhé strany, není jisté. Posázaví totiž další spolupráci na základě postoje města odmítlo.

Podle místostarosty si Benešov bude zajišťovat žádosti a administraci dotací samo nebo prostřednictvím agentur. Tím by měl ušetřit. „Agentury si vybereme podle peněz,“ řekl Jiří Švadlena.

K prosazení přidělení dotace nepomohly ani argumenty Zdeňka Zahradníčka (VPM), který naopak úsporu vidí v podpoře Posázaví.

Nepřehlédněte: Ceny pohonných hmot ve středních Čechách mírně klesly

Modelový příklad k tomu pak spočítal Tichovský. „Kdyby z částky 250 milionů, které chce město letos proinvestovat, tvořily dotace jen polovinu a agentura, která jako odměnu získá jedno procento, byl by to jeden a čtvrt milionu,“ připomněl.

Zastupitelka Jana Čechové (STAN) zase upozornila na to, že není dobré centralizování a narážela přitom na Kulturní informační centrum Benešov, které má po Posázaví převzít některé záležitosti. „V tom jsme ve při, mně to naopak imponuje,“ odpověděl Jiří Švadlena.

Zvrat nepřinesl ani projev Václava Pošmurného, zástupce společnosti Posázaví, který veřejnosti vysvětlil, co všechno už pro město jeho společnost udělala a jaký přínos to pro Benešov mělo. „Jsem rád, pane starosto, že jste zmínil i workshop studentů ČVUT Praha a jeho přínos pro město. Právě pro tuhle akci jsme zajistili z našich prostředků jednací sál i občerstvení,“ dodal Pošmurný jeden příklad obapolné prospěšnosti.

Ředitelka společnosti Posázaví Bohunka Zemanová pak lakonicky dodala: "Politika zvítězila nad zdravým rozumem.“

Čtěte: Dobrovolníci zahání samotu i tiší strach