Poslední soukromý majitel zámku u Benešova z rodu Habsburků, se se svou chotí stali prvními oběťmi velké války. Té, které se až později v kontextu dalšího, ještě hroznějšího válečného požáru, začalo říkat první světová.

Sarajevská politická vražda se odehrála v hlavním městě Bosny a Hercegoviny v neděli 28. června 1914. Vedly k ní až neuvěřitelné, osudové náhody. Jak označil Marcel Timko, k vypuknutí obřího ozbrojeného konfliktu vedly v podstatě malicherné důvody. A přesto, že válku nikdo nechtěl, rozhořela se v celosvětovém měřítku.

Konopišťská kastelánka Jana Sedláčková při zahájení setkání v kapli sv. Huberta, 28. června 2024.. | Video: Zdeněk Kellner

Toto čtyřleté běsnění nepřežilo téměř 10 milionů lidí. Více než 15 milionů utrpělo různě závažná zranění. Válka současně přinesla zánik velkých říší, například i Rakouska-Uherska a vnik samostatných států, k nimž se řadí i Československo.

Po skončení zádušní mše se v kapli uskutečnil koncert operní pěvkyně, sopranistky Národního divadla v Praze Vandy Šípové, kterou na klávesy doprovodil virtuos Michal Mašek.

Přítomní si vychutnali také přednášku spisovatele Jiřího Chramosty, autora knihy Velká válka 1914 – 1918 nebo publikace Spojeni v životě i ve smrti popisující tragický osud následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželky Žofie Chotkové.