Zatím k tomu sice fyzicky nedošlo, ale už během dubna začaly jídelny při ZŠ Jiráskova, Dukelská a Na Karlově vařit podle jednotných „not.“ Jídelníček se v rámci první etapy „nalezení optimálních cenových hladin a váhových norem,“ jak stojí v dokumentu vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivany Kárové, sjednotil a s ním i počet nabízených pokrmů. Jsou jen dva. A druhá z celkem pěti etap odstartovala včera.

„Až do dvanáctého května budeme pomocí dotazníku zjišťovat spokojenost strávníků,“ píše v oznámení, i když na jiném místě stejného dokumentu stojí, že „průzkum spokojenosti se stravováním ve školních jídelnách lze vyplnit v elektronické podobě od 3. dubna do 31. května.“

Už nyní má ale Benešovský deník v ruce podpisový arch, kde se proti chystanému glajchšaltování benešovského školního stravování vyjádřilo odmítavě přes 40 strávníků. „Ve školní jídelně v Jiráskově ulici jsme byli velice spokojení. V posledních dnech při novém experimentu vnímáme určité zhoršení,“ stojí v dokumentu, který do Deníku přinesla Zdeňka Nakládalová, jedna ze strávníků a také signatářka protestu adresovaného vedoucí odboru školství Ivaně Kárové.

Ve zmiňovaném dokumentu stojí dále mimo jiného i to, že zkušenosti z minulosti ukázaly, že sjednocování a slučování vede vždy k horšímu a do stresu se dostávají kvůli chystané fúzi také sami zaměstnanci školních jídelen. „Doufáme, že tento neblahý experiment brzy skončí,“ píše se v dokumentu adresovaném Ivaně Kárové.

Jenže ten hned tak neskončí. Sjednocování jídelen má totiž celkem pět etap. Třetí, která odstartuje 15. května a skončit má 9. června, přinese přípravu pokrmů z potravin od stejných dodavatelů. Od 12. do 23. června bude pak radnice vyhodnocovat dodavatele a nakonec od 25. do 30. června má podle rozpisu vzniknout vyhodnocení sledovaných faktorů a z něho vyplývající zpráva. Tu obdrží zřizovatel, tedy město Benešov. Jeho představitelé by se pak, přes prázdniny, měli rozhodnout, zda na jednotný systém školních jídelen město Benešov najede už od nového školního roku 2017 – 2018.

Co o sjednocování školních jídelen řekli benešovští komunální politici?

Pavel Dvořák, TOP 09: Slučování jídelen by mělo být podloženo odbornými studiemi a vyjádřením těch, kterých se to přímo týká.

Zdeněk Zahradníček, VPM: Případným sloučením si usnadní práci především zřizovatel, tedy město, jemuž by tím ubyly dvě příspěvkové organizace. Navrhuji držet se staré zásady: co funguje dobře, neměnit.

Ivan Cinka a Michal Budlovský, KSČM: Nikoliv nepodstatnou otázkou sjednocování bude zachování kvality poskytované veřejné služby.

Jana Čechová, STAN: Jsme jednoznačně proti slučování, protože plus je právě v rozmanitosti jídelen a možnosti nakupovat i od malých, kvalitních lokálních dodavatelů. Riziko je i v následných výběrových řízeních na dodavatele pro všechny tři jídelny. Bude se vybírat zřejmě hlavně podle ceny.

Jaroslav Klusoň, ČSSD: Nepodpoříme jakoukoliv transformaci, která by vedla k propouštění zaměstnanců. Současný systém jídelen nám nepřipadá neefektivní a zaručuje navíc i jistou pestrost v nabídce jídel.

Roman Tichovský, ODS: Sloučení nic pozitivního pro občany a žáky nepřinese. Personální úspory nebudou žádné a úspory ve sdružených nákupech lze realizovat i za stávajícího stavu po dohodě ředitelů jídelen. Významnější úspory by město našlo v jiných svých organizacích, například v KIC nebo MSZ.