Věnce na místě v pátek před svátečním dnem pokládali zástupci města, kraje, Československé obce legionářské a Svazu protifašistických bojovníků.

Historii a význam 28. října 1918 v našich novodobých dějinách vysvětlil Zdeněk Dvořák.