„Jednáme s městem Benešovem o pronájmu. Pokud by to nevyšlo, nejspíš bychom objekt nabídli na jiné využití nebo ho prodali,“ řekl pro Benešovský deník na konci června Josef Vlach, zřizovatel školy.

Jednání pro něj nakonec dopadla dobře. Jak stojí v zápisu, sedmičlenná městská rada se na své schůzi 3. září usnesla „na základě hlasování 6 pro, 0 proti, 0 zdržení, 0 absence na uzavření podnájemní smlouvy na podnájem budovy v Táborské ulici od Josefa Vlacha za účelem provozování školského zařízení pro ZUŠ Benešov.“

Benešov za využívání objektu zaplatí měsíčně 85 tisíc korun a to počínaje zářím 2018 a konče srpnem 2021.

„Důvodem uzavření smlouvy je snaha o rychlé řešení problémů ZUŠ. Ta už se do současných prostor v Žižkově ulici nemůže vejít, děti cvičí ve stísněných podmínkách,“ vysvětlil starosta Benešova Petr Hostek.

Podle jeho předchůdce Jaroslava Hlavničky by se takového kroku mělo vedení radnice bezprostředně před komunálními volbami, vyvarovat. „Na místě starosty bych si to nedovolil. Chtěl bych, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo. Jedná o dlouhou dobu a dost vysokou částku,“ tvrdí.

Kromě podnájmu byla a vlastně stále je ve hře také koupě objektu městem. Tato transakce by ale vyžadovala delší čas, protože by ji muselo schválit zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán města. Starosta Benešova však přes to věří, že se městu podaří dotáhnout záměr do zdárného konce a nedopadne to tak, jako se školou v Husově ulici. I tato škola skončila.

Proto se přímo nabízelo využít objekt přiléhající k základní škole pro potřeby ZUŠ, ZŠ i DDM. Jenže město mělo pouze ústní dohodu s vlastníkem objektu, Svazem českých a moravských spotřebních družstev. Ten dal nakonec přednost jinému zájemci.

„Aby se to nestalo, zafixovali jsme situaci podnájemní smlouvou,“ uvedl Petr Hostek s tím, že během této tříleté doby bude mít město dost času vyladit detaily smlouvy, na jejímž konci by byla koupě objektu.

Do této situace se podle Jaroslava Hlavničky město nemuselo nedostat, kdyby nepromeškalo šanci na koupi objektu v Husově ulici.

„Kdyby došlo k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, z níž by se těžko vycouvávalo, nemuselo by si město teď pronajímat jiný objekt za pětaosmdesát tisíc korun měsíčně.

Tehdy stačilo hovořit s právníkem, který je z Benešova a který vlastníka objektu zastupoval,“ domnívá se Hlavnička.

Podle Petra Hostka je objekt v Táborské ulici vhodný pro ZUŠ také proto, že se jedná o budovu zkolaudovanou jako školské zařízení.

„Proto nebude muset procházet žádnou velkou rekolaudací. Stačí, když barák projde běžnou údržbou a může začít sloužit,“ míní starosta.

Jenže tak jednoduché to podle zjištění Deníku není. Problém je v tom, že objekt byl zkolaudovaný pro jiný typ školy. Pro potřeby ZUŠ musí školu její zřizovatel zapsat do jiného rejstříku. A to znamená, že objekt musí projít znovu kolečkem administrativních úkonů a schvalování. Například hygieniků nebo hasičů. Teprve po jejich souhlasu bude moci škola podat žádost o zápis.

„A to může trvat dost dlouho. Při takovém řízení pro učebny v Hotelu Pošta, které bychom chtěli do Táborské ulice přestěhovat, trval zápis tři roky,“ upozornil ředitel ZUŠ Václav Turek s tím, že se žáci z Pošty přestěhují až v okamžiku, kdy bude škola v Táborské ulici skutečně zapsána do toho správného rejstříku škol.

Přes to všechno už děti do nového objektu k výuce docházejí a to přes to, že na úpravu prostor měla ZUŠ jen dva týdny.

„Prozatím využíváme třídy v přízemí a prvním patře a upravujeme druhé patro. Nakonec by tam mělo být pět větších tříd a pět kabinetů,“ dodal Václav Turek, který je za nové místo rád, protože jeho škola pociťuje dlouhodobý nedostatek místa. O umělecké vzdělání totiž v ZUŠ Josefa Suka stojí 1050 žáků, což je její plná kapacita.

V objektu v Táborské ulici by se měly vyučovat všechny obory, které ZUŠ Benešov studentům nabízí. Přesunou se tam žáci jak ze školy v Žižkově ulici, tak později také ti ze tříd umístěných v zadním traktu Hotelu Pošta.