Trasa byla zvolena taková, aby studenti byli informováni, jak o historickém jádru města, tak i o místech, které by po dobu studia na střední škole mohli využívat. V historické části se studenti obeznámili s nádherným barokním kostelem sv. Anny a Piaristickou kolejí, které jsou dominantou Masarykova náměstí, dále pak kostelem sv. Mikuláše či zříceninou Minoritského kláštera na Karlově.

Z volnočasového využití služeb města Benešova se studenti seznámili například s městskou knihovnou, kinem a sportovními zařízeními. Nechybělo ani doporučení některých kaváren a restaurací.

Dana Turynová