Akce pojmenovaná „Na slovíčko s vedením města“ se zúčastnili a na otázky a připomínky seniorů reagovali benešovský místostarosta Jakub Hostek, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Veronika Kondrátová a ředitelka Pečovatelské služby okresu Benešov Alena Králíčková.

„Jakub Hostek na úvod zúčastněným představil dvě varianty rekonstrukce Klubu seniorů. Součástí rekonstrukce bude kromě celkové modernizace také řešení venkovního osvětlení, což vzešlo z již uskutečněného březnového setkání se seniory. Ti přitom upřednostnili komplexnější variantu zahrnující i propojení s POSEZem,“ připomněla organizátorka akce Markéta Pazderová.

Při setkání si obyvatelé domu s pečovatelskou službou v ulici Marie Kudeříkové stěžovali například na protékající střechu nebo nedostatky ve správě budovy.„Místostarosta je ujistil, že se na zhotovitele střechy obrátí s reklamací a bude žádat nápravu. Další nedostatky pak prověří OSVZ šetřením na místě se zaznamenáním podnětů, které předá Odboru bytové a nebytové správy, který za nemovitost zodpovídá.

Podle Markéty Pazderové ale senioři také chválili. „Velký potlesk si vysloužila Bára Macháčková, která má na starosti činnost POSEZu, a senioři také potvrdili, že ve velkém využívají dotovanou službu Taxík Maxík,“ sdělila organizátorka.

Právě Taxík Maxík, nyní už druhé, nové vozidlo, slouží tak, že objednávání k přepravě se neuskutečňuje ze dne na den, ale s týdenním předstihem.

Další setkání s dříve narozenými se uskuteční v úterý 24. září opět v Klubu seniorů v ulici Marie Kudeříkové a bude zaměřeno na investice, opravy a rozvoj.S účastí už nyní počítá místostarosta Roman Tichovský a vedoucí Odboru rozvoje a investic Alena Pokorná.

Co je POSEZ

Jedná se o kontaktní místo, které nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům prostor k setkávání, získávání potřebných informací. Současně se jim tam dostane pomoci a získají kontakt na instituce a organizacei, jež jsou zapojeny do aktivit pro seniory a zdravotně postižené občany.
Zdroj: MěÚ Benešov