Takové rozložení politických sil v poradních orgánech zastupitelstva obce zákon neukládá a neříká ani, kolik mají mít členů. Jediné, co stanoví, je jejich lichý počet. A právě tohoto znění zákona se při už prvním zastupitelstvu po převratu na benešovské radnici drželi její noví šéfové z ČSSD a ANO.


Takové rozložení sil v kontrolním a finančním výboru ale nechtěli opozičníci akceptovat a svého členství ve výborech se proto zcela vzdali.
Koalice však přehodnotila svůj postoj a uznala chybu. A v úterý, hned při následné schůzi zastupitelstva, už přistoupila na podmínky opozice. Tedy na nepsaná pravidla zavedená v úvodu devadesátých let minulého století starostou Mojmírem Chromým.


V čele kontrolního výboru tak stojí Roman Tichovský (ODS). Dalšími členy jsou Věra Petrová (ODS), Luboš Balata (STAN), Miroslav Ziegler (VPM), Svatopluk Česák (STAN), Pavel Dvořák (TOP 09), Vladislav Semerád (ČSSD), Jakub Hostek (ANO) a Miloš Kuchař (KSČM).
Jedinou změnou, kterou zastupitelstvo v úterý ani neprohlasovalo, ale na návrh starosty Petra Hostka ji vzalo jen na vědomí, byla nominace Luboše Balaty, jemuž po vzájemné domluvě uvolnil místo v kontrolní skupině Zdeněk Zahradníček (VPM).


Jen pro připomenutí, podle prvotního přání koalice, byl vedením kontrolního výboru pověřen v úvodu roku Jakub Hostek (ANO) a členy pak byli Petr Blumentritt (TOP 09), Ivan Cinka (KSČM), Pavel Dvořák (TOP 09),Vladislav Semerád (ČSSD), Vladimír Zeman (ČSSD), Luboš Machulda (VPM), Svatopluk Česák (STAN) a Olga Tesařová.


To do čela finančního výboru postavilo zastupitelstvo po rezignaci opozice Blanku Raudovou (ČSSD). Členy pak byli Vladimír Babka (STAN), Michal Budlovský (KSČM), Stanislav Dvořák (TOP 09), Jaroslava Jermanová, Libor Popovský (oba ANO), Jaroslava Babková (VPM), Pavel Pavlík (ODS) a Jaroslav Dolejš.


Výbor v tomto složení skončil při úterním jednání benešovských politiků a zastupitelstvo následně odsouhlasilo do čela nového finančního výboru bývalého starostu Jaroslava Hlavničku (VPM). Členy poradního orgánu zastupitelstva jsou Luboš Machulda (VPM), Vladimír Babka (STAN), Pavel Pavlík, Marcela Rollová (oba ODS), Michal Budlovský (KSČM), Regina Komárková (ČSSD), Jaroslava Jermanová (ANO), Stanislav Dvořák (TOP 09).


Problematiku výborů zastupitelstva upravuje Zákon o obcích. Ten výbory definuje jako iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva obce, které plní především úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce. A za svou činnost výbory odpovídají zastupitelstvu.


Finanční a kontrolní výbory jsou mezi ostatními výbory (v Benešově pracují ještě osadní výbory a do nedávna zde působil i výbor pro privatizaci bytového fondu), specifické. Zastupitelstva je totiž zřizují povinně. Zákon výborům kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem stanoví i další úkoly. Ty výbory provádějí i bez pověření zastupitelstva.


Tak má kontrolní výbor oprávnění prověřovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města a kontrolovat také dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.