Původní myšlenku Hlavničkova vedení města z roku 2013 přeťal převrat na radnici v lednu 2016 a následné redukce ploch, které k výše uvedenému měly být využity. K tomu tehdejší starosta Petr Hostek uvedl: „Benešov rekreačně sportovní zónu nutně potřebuje, proto jeho vznik na Sladovce nezavrhujeme.“

Rozdílné názory však mělo jeho vedení nejen na způsob financování projektu, ale zejména na velikost rozlohy celého lesoparku. Původní velikost zóny se tak prakticky zmenšila o polovinu. Přitom původní záměr počítal například i s tím, že se park bude rozprostírat kolem Benešovského potoka, od Vlašimské ulice až po část města zvanou Na Chmelnici a dál kolem rybníka Magorky až k železniční trati zvané Vlašimka. Přes celou jeho délku se pak měla klikatit dráha pro inline bruslaře.

Po loňských komunálních volbách se záležitost velké relaxační zóny, tedy alternativy ke konopišťskému zámeckému parku na druhé straně města, nyní znovu přiblížila.

„Všechny započaté práce na projektech s lesoparkem související budou pokračovat až k jejich realizaci,“ ujistil staronový starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

Návrat k původnímu záměru přitom musí počítat také se změnami, které přinesla výstavba lehkoatletického stadionu a likvidace tréninkových fotbalových hřišť poblíž stadionu zimního i tenisové kurty. Tato sportoviště mají být nahrazena na jiných místech města. V případě fotbalových hřišť při rekonstrukci stadionu u Konopiště.

„Pokusíme se navrátit k původní studii s respektováním stávajících podmínek, tedy i s doprovodnými stavbami horolezeckou stěnou, pumptracku a skateparku. A také k původnímu návrhu in-line dráhy pro bruslaře v kombinaci s cyklostezkou a vycházkovou cestou pro pěší podél celého areálu Lesoparku Sladovka,“ dodal starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.