Ta jim vznikla při tehdy panujících klimatických podmínkách v Benešově.

„Jsou to lidé, kteří utrpěli nějakou újmu na zdraví při pádu na chodníku. Měli například polámané kotníky nebo naražená žebra. Nás pak žádali o doplacení ušlých výdělků nebo bolestného,” uvedl místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Většinu z požadavků město po konzultacích s technickými službami, které zajišťují úklid Benešova, odmítlo.

„To bylo v případech, kdy jsme prokázali, že technické služby komunikaci, na níž k úrazu došlo, uklidily ve stanoveném čase a v souladu s operačním plánem zimní údržby,” vysvětlil Tichovský s tím, že v tomto duchu město také odpovídalo i pojišťovně, u níž je Benešov pro takové případy pojištěn.

„Jestliže je u zprávy negativní stanovisko města k proplacení pojistky, pojišťovna zpravidla takové žádosti o plnění také odmítá,” potvrdil místostarosta.

S takovým postupem města se však nesmířili čtyři zranění. Ti se kvůli tomu obrátili na okresní soud. První z nich se už konal a justice dala za pravdu Benešovu.

Sedmašedesát případů, které kvůli minulé, i když na naše poměry extrémní zimě řešil Benešov, se však může, možná i ve větší míře, opakovat.

Odpovědnost za stav chodníků totiž už majitelé nemovitostí k nim přiléhajících, jako tomu bylo dříve, nemají. Tu má nyní město, jejich vlastník.

Nikde však už není napsáno, že odpovědnost se současně také rovná povinnosti chodník skutečně uklízet.

Benešov se tak řídí nařízením rady města, které konstatuje, že údržbu komunikací zajišťují technické služby a také majitele přilehlých nemovitostí. Pokud tak ti druzí nečiní, nikdo je za to nemůže trestat.

„Víme, že to není povinnost lidí, ale jejich uklízení chodníků vnímáme jako slušnost,” doplnil Tichovský.

Při loňské, vpravdě extrémní zimě, kdy se se záplavou sněhu potýkala celá republika, zaplatil Benešov ze svého rozpočtu jen za odklízení sněhu 3,8 milionu korun. Ty samé peníze má už nyní v rozpočtu připravené na přicházející zimu.

V případě, že se sněhová kalamita nedostaví, postačí podle Tichovského na běžný úklid města částka mnohem nižší - 1,5 až 1,8 milionu korun.