Vedle tréninků a soutěží „hobbíků“, například i ve střelbě z historických ručních palných zbraní, tam nacvičují střílení také strážníci.

„Benešov je malé město a střelnice ač stojí na jeho kraji, dá se říci že je skoro v centru,“ popsal své vnímání zařízení Václav Potůček. Z oken svého bytu vidí přímo na místo, kam dopadají projektily. „Nejvíc slyší výstřely lidé z Karlova. Když ale vane vítr od Vlašimi, slyšíme střelbu velmi hlasitě i my,“ dodal.

Určitou naději kritikům zařízení dávaly převody pozemků. Samotná střelnice je ve vlastnictví města, ale plocha a místo, kam kule létají, patřily vojsku, potažmo Ministerstvu obrany. Stejně jako kdysi celý cvičný prostor Kavčín.

Před nedávnem však ministerstvo nabídlo městu své nevyužité pozemky, které navazují na ty pod stavbou střelnice. V územním plánu jsou označeny jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha a jiné využití mít nemohou. Tato dopadová plocha, jak se odborně místu, kde stojí terče říká, má výměru 3 981 m2. Kvůli ceně 2,7 milionu korun o odkupu muselo rozhodovat zastupitelstvo.

„Není to záležitost laciná, ale koupě je jediný způsob, jak střelnici v Benešově zachovat,“ vysvětlil místostarosta Roman Tichovský před hlasováním. Poukázal současně na to, že by odmítnutím nabídky mohl pozemky získat někdo jiný a tím by se investice města do objektu střelnice, znehodnotila.

Z devatenácti přítomných zastupitelů pak pro nabídku ministerstva zvedlo ruku osmnáct. Jeden zastupitel byl proti.