Od úterý 8. února totiž město zastavilo jak přijímání nových žádostí, tak obnovování žádostí těch svých občanů, kteří už o městský byt usilují delší dobu.

Důvod k tomu má Benešov pádný. Kvůli úsporám propustil několik úředníků, kteří měli na starosti právě bytovou otázku.

Současně s tím chystá také sestavení nových pravidel přidělování bytů.

V tiskovém prohlášení zveřejněném na webových stránkách města se doslova píše: „Vzhledem k organizačním změnám, které byly učiněny k 1. únoru na úseku hospodaření s bytovým fondem, je od dnešního dne, tedy od 8. února, zastaveno přijímání nových žádostí o přidělení městského bytu. Dále je pozastaveno přijímání obnovených žádostí od žadatelů, kteří si podali žádost v minulých letech. Žadatelé, kteří si podali žádost v minulých letech, budou mít možnost ji obnovit až po zveřejnění nových pravidel pro přijímání žádostí o přidělení městského bytu. Pravidla budou dostupná na těchto webových stránkách od konce března."

Další článek na toto téma najdete zde: Města mají méně peněz na výkon státní správy