Cílem projektu VOŠ a SZeŠ Benešov je spojovat stávající znalosti o ekologické obnově stanovišť a ochraně biologické rozmanitosti v zemědělské i přírodní krajině s novými koncepty pro udržitelné a multifunkční využití půdy. „Konkrétním cílem školy je pak získané znalosti a zkušenosti přenést do inovace Školního vzdělávacího programu Agropodnikání či Zahradnictví,“ sdělil Josef Holek ze středočeského oddělení PR a komunikace.

Projektový záměr škola zpracovala na základě dlouhodobé spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Předkladatelem projektu a koordinátorem je Hochschule Anhalt v Bernburgu.

Zdroj: Youtube

Středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha zdůraznil, že jde o pětiletý projekt, díky kterému se studenti budou moci zúčastnit odborných stáží v zahraničí, odborných diskusí či kurzů. „Bereme to jako další významnou příležitost k rozvoji této školy a na radě jsme proto projekt podpořili,“  potvrdil.

Celkový rozpočet projektu je téměř 6,3 milionu korun, Středočeský kraj přislíbil 1,171 milionu korun na spolufinancování a další milion na předfinancování v případě realizace.

Benešovská Vlašimská ulice s mostem přes Benešovský potok.
Benešov dostavuje chodník ve Vlašimské ulici, kraj naváže opravou silnice

Díky projektu se VOŠ a SZeŠ Benešov stane součástí českého centra odborné excelence, které bude vytvořeno na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, a bude mít možnost spolupracovat s ostatními centry odborné excelence napříč Evropou. Může tak spolupracovat s univerzitami, špičkovými odborníky z praxe či výzkumnými institucemi. 

„Absolventi oborů Agropodnikání či Zahradnictví se mohou stát odborníky ve svém oboru, a to i v oblasti ekologické obnovy, na kterou je v současné době kladen velký důraz, protože poptávka na trhu práce po kvalifikovaných odbornících roste. Díky zapojení pedagogů do aktivit projektu dojde i ke zvýšení jejich odborných kompetencí v této oblasti,“ dodal radní.