Už také proto, že radnice má se současným nájemcem, Petrem Pokorným smlouvu do letošního Silvestra. Pokorný Poštu provozuje od začátku loňského roku a dál už o to nestojí. „O koupi neuvažuji vůbec, na to jsem malý hráč,“ hodnotí střízlivě své šance. „Mé působení na Poště ekonomicky vychází šul nul,“ vysvětlil a budoucímu vlastníkovi popřál hodně štěstí s podnikáním v Benešově.

Možná také proto radnice nájemci upravila od začátku srpna nájemní smlouvu sepsanou v prosinci 2015. Usnesení městské rady dokládá, že na pronájem prostor sloužících podnikání o výměře 1 726 m2, v nichž podnikatel provozuje restauraci a hotel, radní snižují paušální platby. Za odběr elektřiny z původní částky 28 tisíc za měsíc na devět tisíc, za vodu z deseti tisíc také na devět a zejména snížili zálohy na vytápění z původních 26 na 10 tisíc korun za měsíc.

„Po odečtu poměrových měřidel bude provedeno vyúčtování na základě skutečné spotřeby,“ připomněl starosta Petr Hostek.

Od Nového roku 2018, neprodlouží-li město nájemní smlouvu znovu, bude tedy Pošta nejspíš k mání. Kvůli případnému prodeji objektu, s nímž si město neví rady, už někdejší vedení města v čele s Jaroslavem Hlavničkou zadalo u specializované firmy posouzení technického stavu. „Z tohoto posouzení vyplynulo, že Hotel Pošta má vnitřní dluh 52 milionů korun,“ uvedl současný starosta Benešova Petr Hostek právě s odkazem na dokument předchůdců.

Tento dluh je patrný na první pohled. Členitou fasádu zdevastovali zdivočelí holubi a příliš nepomohly ani každoroční zhruba dvousettisícové investice do zábran proti ptákům.

Podle bývalého starosty Jaroslava Hlavničky by opozice nebyla proti prodeji, pokud město prodá jednotlivé části komplexu. V něm je v přízemí bar a také veřejná jídelna, v prvním patře restaurace a vstup do hotelu a ve druhém patře pak divadelní sál. „Rozdělit to ale bude velice složité už proto, že by se muselo rozdělit také technické zázemí,“ míní Hlavnička s tím, že město by na takovém prodeji vydělalo víc a výsledná prodejní cena by se pak mohla více přiblížit celkové ceně komplexu. Včetně divadla se údajně pohybuje mezi 80 a 100 miliony korun.

Takovou cenu ale podle starosty Petra Hostka Pošta nemá, protože je v hodně zbídačeném stavu. Jakou, však neupřesnil. Současně ale připomněl, že také jeho vedení radnice chce objekt rozdělit. Ale jinak, než by chtěla opozice. „Každopádně si Benešov ponechá divadlo. To je rodinné stříbro,“ potvrdil Hostek s tím, že zbylé části nejspíš radnice nabídne dohromady. „Jednáme už o koupi s vážným zájemcem,“ řekl včera starosta Benešova.

Připomněl rovněž, že ve smlouvě, která dosud není ani v hrubých rysech sepsaná, bude město od nového nabyvatele požadovat zachování hotelových služeb a také rekonstrukci fasády. Za to mu na oplátku umožní využívat divadelní sál při případných kongresech.