Místní akční skupina (MAS) Posázaví vyhlásila první výzvu k předkládání žádostí. Pro letošek je v ní připravena celková částka 27 milionů korun.

Zájemci se o ně mohou hlásit předložením projektů v oblasti podpory Podnikání malých a středních podniků. V této části podpory je připraveno na přerozdělení 7 milionů korun, přičemž dotace může pokrýt až polovinu výdajů. Ty se mohou pohybovat od 100 tisíc korun do dvou milionů.

V části podpory Základní služby a obnovy obcí je k dispozici zbylých 20 milionů korun a výše dotace může činit až 70 procent. I v tomto případě se podpora vypočítává z výdajů od 100 tisíc korun do dvou milionů.

Své projekty ale musí žadatelé předložit Místní akční skupině Posázaví do 17. května.

„Doporučujeme žadatelům, aby své projekty dopředu konzultovali, protože pravidla rozdělování dotací ze Strategického plánu Společná zemědělská politika jsou nová, a to i pro nás. I my obsah projektů dopředu konzultujeme s Ministerstvem zemědělství, potažmo Státním zemědělským intervenčním fondem. Preferujeme hlavně projekty, které nejsou nikde jinde podporované, na něž by žadatelé dotaci jinde nezískali,“ uvedla ředitelka Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

K takovým projektům podle ní v současnosti patří například investice do zázemí a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost.