Na Benešovsku je to ale trochu jinak, i když podle ministra potíže hlásilo jen několik úřadů. Nešlo ale prý o selhání informačních systémů, ale o to, že správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role.

Bez potíží probíhá digitální stavební řízení také v Benešově, i když se tam objevily nečekané problémy. Během týdne před spuštěním portálu stavebníka na Stavební úřad Benešov dorazilo na půl tisíce žádostí o stavební povolení. Ty budou úředníci podle vedoucí Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Benešov Ivy Tichovské zpracovávat až několik měsíců.

Kromě zahlcení úřadu žádostmi, ale přišly problémy také z jiné strany. „Zatím vůbec netušíme, jak zařadit klasické papírové dokumenty pro stavební povolení do digitálního systému,“ přiznala vedoucí benešovského odboru výstavby. „V žádném z instruktážních videí ani v žádném jiném systému, který jsme obdrželi z ministerstva nejsme zatím schopni zjistit, jakým způsobem máme podklady vložit do informačního systému stavební správy,“ uvedla v úterý 2. července dopoledne.

Takových žádostí na papírovém tiskopisu má benešovský stavební úřad celkem šest. Proto úředníci nyní hledají, jak ja "to"

„Zatím jsme nepřišli na to, že by tam byl uveden nějaký příklad, jakým způsobem se papírové žádosti mají přeposlat mezi evidenčním systémem úřadu a systémem stavební správy. Ale bojujeme dál,“ dodala Iva Tichovská, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování.

To na Odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Vlašim měli zpočátku, při dotazu Deníku, trochu jiné problémy.
„Bohužel vám k tomu nic neřeknu, musím nejprve ověřit, jestli vám k tomu mohu dát nějaké informace,“ uvedla Jitka Hořtová, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vlašim.

„Žádosti podané od 1. července náš úřad nezahltily, ale stovky žádostí přišly ještě v posledním červnovém týdnu,“ potvrdila před polednem. „Problémy, které řeší například v Benešově nemáme. Do nového systému jsme se zaregistrovali, přihlásili se a přidělili role stavebnímu úřadu. Už jsme ale nedokázali přidělit role dotčenému orgánu. Asi jako v dalších stavebních úřadech,“ dodala Jitka Hořtová, vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Vlašim.

Se obdobnými potížemi jako mají jejich kolegové v Benešově se potýkají také na Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí Městského úřadu Votice.

„Klienti nás se spuštěním nového systému nezahltili, ale nefunguje nám zpracování papírových žádostí do digitálu. Není to provázené,“ sdělil Vít Bednář, referent votického stavebního úřadu.


Co přináší spuštění portálu stavebníka a Informační systém stavebního řízení

Oba propojené systémy jsou součástí digitálního stavebního řízení, se kterým počítá nový stavební zákon. Přispěje ke zkrácení povolování staveb a zjednodušení práce úředníků na stavebních úřadech. Díky digitalizaci stavebního řízení dostanou stavebníci veškerá povolení a vyjádření online. Systémy jsou napojené na databáze státu, řadu formulářů proto vyplní za uživatele, který má také vždy aktuální přehled o stavu řízení.

Od 1. července vkládají stavebníci projektovou dokumentaci až na výjimky přes portál stavebníka. Hned první den se jich do jedenácté hodiny přihlásilo přes dva tisíce, rozpracovali 547 žádostí a 36 jich podali. Do informačního systému stavebního řízení se do patnácté hodiny přihlásilo přes 4000 úředníků napříč Českem.

„Po technické stránce se start povedl a digitalizace stavebního řízení funguje,“ zhodnotil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s tím, že jen několik úřadů hlásilo potíže, ale nešlo o selhání informačních systémů.

Šlo přitom jen o to, že správci místní sítě v některých případech úředníkům nepřiřadili správně jejich role.