Město Benešov sice plášť Piaristické koleje do Tyršovy ulice už opravilo, ale totéž ho čeká v místě dvora proti Hotelu Pošta. Týká se to severní a západní fasády. A to samé chce Benešov také po církvi, majiteli kostela na jeho západní fasádě. Chystá totiž revitalizaci nádvoří sevřeného kolejí a kostelem.

„Našim snahou je, aby se fasády na obou budovách, které spolu sousedí a navazují na sebe opravily najednou,“ vysvětlil záměr benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Také proto vlastník kostela, Římskokatolická církev, respektive jeho správce, Farnost Benešov, opravu fasády také připravuje. A shání na ni zhruba 2,5 milionu korun.

„Farnost na první fázi opravy fasády kostela získala granty od kraje 400 tisíc a 700 od Arcibiskupství pražského. Dalších 400 tisíc přidá farnost ze svého,“ uvedl stavební technik Arcibiskupství pražského Roman Lutz.

Ale ani to nebude stačit. Proto také farnost požádala město o grant ve výši jednoho milionu korun. O tom, zda peníze získá, rozhodnou zastupitelé města v pondělí 24. června, kdy se koná v sále Kulturního domu Karlov jejich poslední předprázdninová schůze.

Pokud pro podporu politici zvednou ruku, do krásy by se měla po opravě dostat vedle částí Piaristické koleje také západní fasáda kostela. V neutěšeném stavu ale prozatím dál zůstane průčelí svatostánku otočené na Masarykovo náměstí.

„Tato část fasády by se měla opravovat až v další fázi,“ připomněl Roman Lutz.

Město usiluje o zisk schodiště, které je přilepené k západní stěně kostela a nyní patří církvi.

Město se připravuje na opravu fasády Piaristické koleje. | Video: Zdeněk Kellner

„To schodiště je v havarijním stavu, ale původně to byla přístupová cesta do Piaristické koleje,“ vysvětlil důvod zájmu města místostarosta,

Podle Romana Lutze schodiště při majetkových převodech po prodeji Piaristické koleje městu nějakým omylem nebo zanedbáním převedeno na nového vlastníka nebylo.Také o tom, zda město schodiště získá, případně za jakých podmínek, budou v pondělí rozhodovat zastupitelé.

Zmiňované práce, včetně rekonstrukce uvedeného schodiště jsou součástí revitalizace nádvoří sevřeného mezi severní a západní stěnou koleje a Tyršovou ulicí. V současné době město repasuje dřevěná okna v Piaristické koleji a oprava fasády by měla začít po skončení této práce, nejspíš v září.

Záměrem města je rekonstruovat i zahradu za kolejí, tedy tu směrem ke Školní jídelně v Jiráskově ulici, rajský dvůr uprostřed koleje a také její interiéry.

Piaristickou kolej koupil Benešov od církve za 40 milionů korun v roce 2022. Kromě toho přispěl farnosti finančně na opravy včetně  rekonstrukce střechy kostela.