Celkem do letošního participatvního rozpočtu, na který je vyčleněný milion korun, dorazilo od obyvatel více než dvacet návrhů. Do finále jich pak postoupilo deset. Z nich nyní občané vybírají vítěze prostřednictvím hlasování. „Hlasuje se pomocí služby Munipolis Benešov. Zároveň pro ty, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí nebo nemohou hlasovat elektronicky, je umožněno hlasovat pomocí hlasovacího lístku. Máte k dispozici 2 hlasy. Můžete je rozdělit mezi dva projekty nebo jimi ocenit projekt jeden,“ připomíná radnice na webu Benešov - Zdravé město.

Soutěžní návrhy jsou různorodé. O hlasy občanů se uchází tréninková tenisová stěna na Sladovce, dětské hřiště v parku ve vnitrobloku mezi ulicemi Tyršova a Jiráskova, umístění stojanů na kola před základní školy, vydláždění pěšiny u kruhového objezdu Na Bezděkově/Hráského, minipark Spořilov, návrh rozšíření dětského hřiště o prvky pro starší děti na Sladovce, hnízdiště pro jiřičky, revitalizace vnitrobloku v ul. U Pivovaru, odpadové hospodářství a bezpečný prostor pro děti v ulici U Pivovaru a dovybavení cyklostezky Erbenova. Více o jednotlivých projektech i s odkazem na hlasování naleznete zde.

Hlasování bylo spuštěno na jaře. V polovině července pak město zveřejnilo průběžné výsledky, přičemž k 11. červenci vedl návrh dětského hřiště v parku ve vnitrobloku mezi ulicemi Tyršova a Jiráskova, který měl 332 hlasů. Druhá byla revitalizace vnitrobloku v ulici U Pivovaru s 195 hlasy. Na třetím místě byl návrh rozšíření dětského hřiště o prvky pro starší děti na Sladovce s 145 hlasy.

Podpořit svého favorita mohou občané do 31. srpna. Výsledky hlasování budou zveřejněny v září 2023 a bezprostředně poté začnou práce na realizaci vybraného projektu. „Oproti předešlým ročníkům došlo k prodloužení realizace projektu až do konce roku 2024. Řada návrhů zaslaných v minulých ročnících nemohla být zrealizována právě z časových důvodů, kdy podmínkou realizace byla například povinnost doložení stavebně plánovací dokumentace," upozornilo město již dříve.

Průběžné výsledky k 11. červenci 2023 
Rozdaných hlasů: 1116
Hlasujících: 582

Projekty:
1 dětské hřiště v parku ve vnitrobloku mezi ul. Tyršova a Jiráskova – 332
2 revitalizace vnitrobloku v ul. U Pivovaru – 195
3 rozšíření dětského hřiště o prvky pro starší děti na Sladovce – 145
4 minipark Spořilov – 104
5 hnízdiště pro jiřičky – 91
6 tréninková tenisová stěna na Sladovce – 86
7 stojany na kola před ZŠ – 59
8 dovybavení cyklostezky Erbenova – 42
9 odpadové hospodářství a bezpečný prostor pro děti v ul. U Pivovaru – 38
10 vydláždit pěšinu u kruhového objezdu Na Bezděkově/Hráského – 24
Zdroj: benesov-zdravemesto.cz